Ingen øyboere har tenkt 4 felts veier på Nøtterøy. Vi er ikke millioner øyboere her bare 27 000 med smått og stort. Eller antall husholdninger er nesten 1200.

Det er derfor et makkverk av vei ekspertene med en begning på en vei til 5 milliarder for øyfolket. Her har etter det jeg kan forstå, både politikere og vei ekspertene dårlig regnekunnskap. Men noen har tjent mye penger på denne utredningen.

Jeg har lest at Tønsberg by er lei av gjennomkjøringen av biler som skal til Færder kommune, og vil ha en vei til fastlandet fra Nøtterøy. Det er foreslått diverse veier, men mange har blitt avslått som ikke brukbare, eller det som Tønsberg by vil ha. Dessverre felles for de fleste alternativene er at de går gjennom Tønsberg by.

Problemet er at politikere ikke har tenkt riktig. Det er en vei for Færder kommune til fastlandet utenom Tønsberg by. Det var og er gjennomkjøringen i Tønsberg som er «flaskehalsen».

Min LØSNING er at veien ikke skal gå innom Tønsberg by. Da vil det bli en roligere by med lite gjennomkjøring til Færder kommune.

Fremtiden er kollektivtrafikk til og fra Færder kommune, og nesten ingen trafikk med privatbil. Det skal lønne seg å bruke kollektivtrafikken, mye billigere enn privatbilen til byen.

En ide er at alle busser i nærmiljøet blir mindre og henter og bringer oss der vi bor. Prisen på billetten betales en gang i året etter egen inntekt i året, starter på inntekt 200 tusen i året. Billetten betales inn til Færder kommune sammen med skatten. Færder kommune administrer billetten, og betaler ca. 90% av billetten til buss selskapet. Alle som har betalt får kvittering fra kommunen som blir en BUSSBILLETT, som den reisende alltid må ha med når en bruker bussen. BILLETTEN kan være som et bank kort, men i GUL farge og med navn og adresse. Da kan du reise med bussen hele året, men bare 30 km. Skal du lenger må det betales et tillegg med bank kort i bussen. Jeg tenker at det må KONTROLL til for få det rettferdig. Den som ikke kan vise buss billetten må betale kr. 500,- første gang uten buss kortet. 2. gang blir det kr. 1000,- men en 3. gang blir det en politisak og betaler kr. 2000,-

Bussene blir kortere og har 16 til 20 seter med seler som skal brukes før bussen starter, plass for 2 barnevogner, 1 rullestol inne i bussen, 4 sykler ute foran på bussen. Eventuelle ski er det plass til inne i bussen. Bussene er kortere for å kunne kjøre på smale veier. Reisende skal ikke gå mer enn ca.100 meter fra egen bolig. Bussen går minst 4 ganger i timen på morgen og kveld, ellers går den bare 2 ganger i timen. Tider og ruter må velforeninger og buss selskapet bli enige om. Et godt samarbeid kan bli et gode for brukere og buss selskapet. Alle busser vil være miljøvennlige med motor som er elektrisk eller som ikke forurenser miljøet. Alle busser er bygget for skandinavisk miljø. Bussene vil etter hvert bli meget komfortable og bedre enn privatbilen. Det skal lønne seg å bruke bussen, ikke privatbilen.

Privatbilen blir ikke borte, den brukes når bussen ikke er naturlig å bruke, når en har mye bagasje flere sammen som skal på tur, hytta etc. Tenk fremtid, kan noe slikt bli i fremtiden?

Tenk om vi i Norge kunne reise med jernbane i hele Norge billig. Det skal ikke koste tusenvis av kroner å reise med jernbane for en familie. Nå i dag er det kostbart å reise for en familie på toget. Prøv å bestille en billett fra Tønsberg til Os for eksempel. Ja, bare prøv så for du en fin opplevelse på noe så enkelt som å kjøpe billett til en togtur. Jeg gremmes at det er slik vi har det. Jeg er en gammel mann og skjønner ikke dette, du som leser dette skjønner det bedre, håper jeg. Vel dette ble mye skriving, men også noe å tenke på for folk i farta, som dere i Tønsbergs blad. Det jeg har skrevet er vel ikke noe nytt, men bare tanker fra meg.