Det er veldig bra at beredskap engasjerer. God beredskap bygges opp over tid. Samtidig er det veldig trist å se hvordan krigen i Ukraina har gjort temaer som dette aktuelt igjen.

Det viser seg at Putin er farligere enn vi hadde trodd. Det er likevel ikke grunn til at vi skal engste oss, for det skal mye til for at krigen smitter over til Norge. Det tar lang tid for Russland å bygge opp de nødvendige styrkene som skal til for å angripe Norge. Vi har god etterretning og oversikt over troppeforflytningene Russland må gjøre før et angrep, og vi er medlemmer av forsvarsalliansen NATO. Et angrep på Norge er samtidig et angrep på alle de andre medlemslandene.

Avisene skriver om tilfluktsrom, og mange reagerer på at det kun er plass til en liten andel av oss i rommene. Enkelte reagerer også på at det ikke er offentlige tilfluktsrom nær der de bor. Det er få «offentlige» rom i forhold til de «private». Skoler og offentlige institusjoner har tilfluktsrom som defineres som private fordi rommene er bygd for skolens elever og ansatte.

Tilfluktsrommene ble bygd i perioden fra krigen og frem til midten på 1990-tallet. Alle private og offentlige bygg over en viss størrelse skulle bygges med tilfluktsrom. Dette fordyret byggene kraftig, og ble av mange sett på som en bortkastet utgift. Beredskap blir ofte sett på som en bortkastet utgift. I dag ser vi verdien.

LES OGSÅ: Varer blir revet vekk fra hyllene: – Er utsolgt

Splinter farligst

Det er først og fremst splintene fra bomber og granater som er farlige. Eksplosjonen vil spre splinter fra granaten, ødelagte vinduer, treverk og bygningsrester av stål, glass og andre materialer som ødelegges. Kjellere og parkeringskjellere gir god sikkerhet mot fragmenter.

Det har aldri vært meningen at tilfluktsrommene skulle ha plass til alle innbyggerne. Tilfluktsrom må ses som en del av et større bilde. Den andre delen av bildet, som var mye større og viktigere enn tilfluktsrommene, var de kommunale utflyttingsplanene.

Byene i Vestfold hadde en plan for å flytte samtlige kvinner, barn og pensjonister til kommuner i Telemark og Buskerud. Det var forventet at det ville foregå kamper over det meste av fylket vårt, mens de kommunene vi skulle evakuere til lå utenfor krigssonen.

Kommunene hadde god oversikt over hvilke personer som skulle evakueres. De gule sidene i telefonkatalogene som befant seg i samtlige hjem den gangen, hadde oversikt over hvor de skulle møte opp. Sivilforsvaret, i samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner, organiserte transport til de kommunene som skulle ta imot flyktningene.

Innbyggerne i Tønsberg kommune skulle fraktes til Numedal, Hallingdal, Flesberg, Rollag, Nore/Uvdal, Hol, Ål, Gol, Nes og Sigdal. Kommunene som skulle ta imot innbyggerne fra Tønsberg hadde innflyttingsnemnder. Nemndene hadde detaljerte planer for hvor tønsbergenserne skulle innkvarteres, som i skoler, samfunnshus og idrettshaller.

LES OGSÅ: Mens befolkningen i Tønsberg har økt kraftig de siste 25 årene er det knapt blitt bygd nye tilfluktsrom

Planer for det meste

Planene er ikke like detaljerte i dag som de var under den kalde krigen. Krigstrusselen har vært tilnærmet fraværende i 20 år, før Putin startet den store invasjonen for et par uker siden. Alle disse årene har kommunene utviklet sine beredskapsplaner. De til sammen 14 årene jeg var områdesjef i Heimevernet og ordfører i Stokke var jeg med på å utvikle de kommunale planene til Andebu, Ramnes og Stokke. Fylkesmannen testet fra tid til annen planverket vårt.

De kommunale planene har tatt for seg alle tenkelige scenarioer, som snøstorm, bortfall av strøm, flyulykker, terroraksjoner, atomnedfall og mye mer. Planene skal også ta for seg evakuering av innbyggerne.

Vi er godt ivaretatt fra det offentlige. Det er storsamfunnets ansvar å ta vare på vår sikkerhet. Vi har fortsatt et Sivilforsvar. Samtidig har vi et ansvar for å ha egenberedskap på mat, vann, ved, legemidler, førstehjelpsutstyr og brannslukningsutstyr. Har vi litt opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr og brannslukningsutstyr, er vi nokså godt forberedt. Både på vanlige hverdagslige ulykker og nasjonale kriser.

LES OGSÅ: Carl-Erik (V) vil ha full stans av Mågerø-salget: – Dette handler om to veldig viktige ting

Det er fortsatt mer sannsynlig at du blir påkjørt i trafikken enn at du blir utsatt for krigshandlinger. Ikke la frykten ta overhånd, det er det ikke grunn til. Ikke ennå. Det er alltid lurt å ha noen tanker om egen beredskap. Ha litt ekstra mat liggende. Medisiner for et par uker og noen liter vann. Følg anbefalingene fra DSB, så er mye gjort.