I dag, 12. mai, markeres den internasjonale sykepleierdagen. På Florence Nightingales fødselsdag. Hun ble født 1820, og er kanskje verdens mest kjente sykepleier.

Hun er i dag først og fremst husket for sin ikoniske innsats under Krimkrigen (1853 – 1856). Hun var rett kvinne til rett tid!

Rett kompetanse til rett tid er dagsaktuelt. Vi mangler nesten 7.000 sykepleiere og 17.000 sykepleiere jobber utenfor yrket. En av fem vakter i kommunehelsetjenesten er uten sykepleier til stede, selv om det er planlagt for det. Det truer pasientsikkerheten at sykepleier blir erstattet av personell uten formell helseutdanning. Det er bekymringsfylt.

LES OGSÅ: Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Vi gir deg trygg, kvalifisert og god helsehjelp når du trenger det, men da må vi ha nok dyktige og kompetente sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere over hele landet. Det å være sykepleier er verdens fineste yrke! Det er meningsfylt og krevende å være nær mennesker og gi helsehjelp og omsorg, men det er et yrke med så mange spennende muligheter. Sykepleiefaget spenner over et stort spekter av spesialfelt og gir mange karrieremuligheter.

Så hva skal vi gjøre for å løse sykepleierkrisen og få sykepleiere tilbake til yrket? Hva må gjøres for at sykepleiere vil stå i jobben, og ikke som i dag hvor en av fem slutter innen ti år etter utdanning?

LES OGSÅ: P

De aller fleste sykepleiere sier at de vil arbeide innen offentlig sektor, fordi de kjenner betydningen av sitt bidrag i samfunn det er godt å leve i. Mange av de sykepleierne som står utenfor yrket kan rekrutteres tilbake om lønn- og arbeidsvilkår forbedres.

Løsningen ligger hos beslutningstakerne. Politiske løsninger er mulig og haster. Belastningen må ned – lønna må opp, fordi helsetjenesten nær deg krever flere av oss.