Det er stort fokus på voldelige motdemonstranter og anti-rasisters atferd om dagen. Det er så trist at det er dette som får fokuset når debatten burde handle om hatefulle ytringer, hvorfor de vokser frem, og ikke minst om de samfunnsstrukturene vi har som gjør at slikt hat får vokse seg fram. Det er stort fokus på voldelige motdemonstranter og anti-rasisters atferd om dagen. Det er så trist at det er dette som får fokuset når debatten burde handle om hatefulle ytringer, hvorfor de vokser frem, og ikke minst om de samfunnsstrukturene vi har som gjør at slikt hat får vokse seg fram.

Gjennom det siste århundret med historie har vi sett mange eksempler på at i samfunn med store forskjeller mellom folk, der de som har minst gjerne vil ha noen å hate. De vil ha raske løsninger, og de vil ha hevn. I Tyskland i 1933 vant nazistene fram med sin hatpropaganda mot jødene, som fikk skylden for at et brød kostet alle sparepengene til vanlige folk. I Rwanda begikk man folkemord mot det som ble oppfattet som den ledende folkegruppen i landet. Nå bygger hatet seg opp mot muslimene, som visstnok sprer seg rundt i verden for å oppnå verdensherredømme ved å snylte på velferdsgodene og komme seg inn i ledende politiske verv.

Fjord Line kutter: – Opp mot 200 personer vil bli permittert eller oppsagt

Samtidig har vi hatt 20 år med nyliberalistisk tankegang i Norge, der statlige bedrifter er blitt privatisert og lagt ut på børs, der pasienter blir sett på i regneark og sykehus tar inn dem de tjener mest penger på først, der skolen blir sett på som en bedrift der man produserer nye arbeidstakere og helst skal gjøre det på en så effektiv måte som mulig, og der de som ikke kan arbeide blir sett på som folk som ikke vil arbeide. Vi har fått en velferdsstat der tjenester til folket, som vi selv har betalt for gjennom skatt, skal gå med overskudd. Til og med i det offentlige har tanken om at hvis man vil ha gode ledere så må man betale for det - og det så det monner – fått slå rot. Og vi har fått flere ledere. Vi har fått politikere som skaper nettverk gjennom konsulentfirmaer og tenketanker som de tar med seg inn i politikken, slik at dem du kjenner blir avgjørende for hva slags politiske saker man velger å fronte. De samme politikerne som hvert år maner til forsiktige lønnsoppgjør i offentlig sektor, men som på samme tid alltid bevilger seg selv høyere lønn. Det er blitt større forskjell mellom de som har og de som ikke har i Norge. Og de som ikke har trenger noen å hate.

Det mest effektive våpenet mot farlig hat er å sørge for at de økonomiske forskjellene mellom folk minker. Vi må sørge for at alle har et sikkerhetsnett dersom de ikke kan jobbe, eller ikke får jobb. Vi må sørge for at alle barn får de samme mulighetene til barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter, og at alle barn har like muligheter til en god barndom. Vi må sørge for at alle har like gode muligheter til helse- og omsorgstjenester, uansett hvor i Norge de bor. Og vi må sørge for at det ikke blir så lett for bukken å meske seg av havresekken; at de som har mest penger og makt ikke bevilger seg mer penger og makt. Vi må sikre at alle bidrar etter evne til velferdssystemet vårt, og at alle som har behov for hjelp får hjelp. Dette er avgjørende for å redusere fremveksten av hat. Når vi har et samfunn der de økonomiske forskjellene mellom folk er stor, vokser følelsen av «oss mot dem» i enkelte miljøer, og hatet får vokse.

Vi må bruke de kanalene vi kan for å påvirke retningen landet vårt tar. Å melde seg inn i organisasjoner, fagforeninger og politiske partier er første steg, og å delta aktivt i de samme organisasjonene er kanskje viktigere. På denne måten kan man jobbe for endring også mellom valg, og ikke bare overlate til politikerne å løse alle problemene. Likevel er stemmeseddelen din et nyttig verktøy. Det er ett år til neste stortingsvalg. Bruk stemmen din godt.