Apotekene kan være kortet som løser kabalen. Kvalifisert helsepersonell i apotek kan avlaste kommunen.

Inntil nylig ble kommunene rådet til å prioritere influensavaksinering fremfor dose 3 av koronavaksinen. På grunn av sterk smitteøkning av covid-19, har det blitt gjort omprioriteringer.

Hvordan skal kommunene klare å vaksinere sine innbyggere over 65 år før jul? En mulig løsning er å la helsepersonell i apotek sette denne oppfriskningsdosen.

Tirsdag forrige uke redegjorde Statsminister Jonas Gahr Støre for koronasituasjonen til Stortinget. Der uttalte han blant annet at alle over 65 år så raskt som mulig må få en oppfriskningsdose.

Oppstart for oppfriskningsdosene

Statsministeren er tydelig på at man nå må skru opp tempoet på vaksineringen. Han hadde klar beskjed til kommunene: «Dere må planlegge for å sette 400 000 doser i uken». Støre nevnte at kommunene har hatt ulike løsninger for hvordan de har fått befolkningen gjennom et intensivt vaksineringsprogram. Budskapet var tydelig: bruk alle mulige løsninger!

Jeg er spent på hvordan kommunene klarer å omorganisere vaksineringen med dose 3 i løpet av tiden frem mot jul – og i månedene frem til påske. Statsministeren nevnte også at de vil stille krav til kommunens organisering: «De kan ikke kreve timebestilling» og vaksinasjonsstedet skal «ha en viss åpningstid også utenfor kontortid». Da kan det være lurt å ta i bruk noen som allerede har lange åpningstider og tilbyr «drop-in».

Apotekene kan avlaste

Selv om det er kommunen som har ansvaret for vaksineringen, er en mulig løsning å benytte helsepersonellet i apotekene. De har god erfaring med å sette vaksiner, og vi samarbeider gjerne tettere med kommunene for å kunne vaksinere på deres vegne.

Nesten 1,2 millioner nordmenn har vaksinert seg mot sesonginfluensa hittil i år. Apotekene har vaksinert over 10 prosent av disse. En tredjedel av de som valgte apotek er over 65 år.

Den beryktete influensasesongen har foreløpig uteblitt. Når kommunene nå oppfordres til å prioritere dose 3 med koronavaksine, står 1000 apotek klare til å ta sin del av byrden med å løse vaksinekabalen. Så kan kommunen også rekke å gi andre gode helsetilbud, og ikke bruke alle ressurser til vaksinering.

Apotekene har lange åpningstider, erfarne vaksinatører og daglige distribusjonskanaler.

Vi kan intensivere vaksineringen, dersom kommunen ønsker det.