Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor er barneskolene i Tønsberg i gul beredskap når den er grønn på både sykehus og i fylkeskommunen?

La barna få skolemelk, la de leke fritt på skolens område, og utføre idrett slik idretten er.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronavirus er ikke nytt. Noen er vanlige i barnehagen og det er normalt at eldre dør av dem. SARS-CoV-2 ble viden kjent da det ble oppfunnet en metode som kan påvise om du er smittet. Dødeligheten av COVID-19 er ikke høyere enn fire andre vanlige koronavirus i OECD land.

Kunngjøringer fra WHO januar til mars i år, bruker tall fra Kina. 17 av 557 har dødd, en uke senere 170 av 7.711 og 1.370 er alvorlige syke. 23/2 ber WHO oss slutte å reise. 7/3 har det passert 100.000 bekreftede tilfeller. I Norge 15639 bekreftede tilfeller (FHI 13/10-20). Av de smittede har 7.4 % vært innlagt, 1.6 % trengt intensiv behandling, og 1.8 % dødd. I 2017–18 fikk 142092 personer diagnosen influensalignende sykdom, hvorav 5.3 % ble innlagt. WHO sa minst 20 % vil trenge helsehjelp. I Italia er normalen at 8.980 mennesker per 100.000 har influensalignende sykdom. I Norge, 206 per 100.000 per uke, 13 uker i 2017/18. Rødt. Korona dreier seg om politikk. Den enes død, den annens brød. Det er naivt og ikke tro at et Europa som kneler av koronatiltak gir muligheter for nasjoner vil redde /kjøpe seg inn i bedrifter som ellers ikke ville vært tilgjengelig.

Les også

Frykter alvorlige kutt i velferden på grunn av manglende korona-overføringer fra høyreregjeringen

På tide å stoppe opp og tenke på hvorfor vi har satt de grensene vi har og hvorfor vi gjør de tiltakene vi gjør (annet enn å holde smittetall nede)? I krisesituasjoner er det lett å ty til informasjon av usikkert oppkomme og det er krevende å skille mellom ekte, falske og fordreide nyheter. I koronatid vanskelig å skille mellom journalistikk, som i utgangspunktet skal informere, gi kunnskap avdekke ulovligheter, og terrorisme der hensikten er å spre frykt fysisk og psykologisk. Media blir med rette kalt den 4. statsmakt, og det bør de ta på alvor. Til deres forsvar var en del av den offentlige strategi å skremme folk til å ta smittevern på alvor. Det har de lykkes med i fullt monn! Folk har ikke turt å oppsøke helsehjelp, besteforeldre tør ikke stille i konfirmasjon, besøksforbud på eldresenter, barn kan ikke utøve idretten sin osv. I Sverige har de opphevet besøksforbudet i eldreomsorgen, selv om COVID-19 er farligst for de over 70 år. Skolen er ikke en arena hvor korona smitter særlig, selv om de har gjennomført barneskolen uten restriksjoner på lekeområder mm. Hvorfor er barneskolene i Tønsberg i gul beredskap når den er grønn på både sykehus og i fylkeskommunen? La barna få skolemelk, la de leke fritt på skolens område, og utføre idrett slik idretten er. Det har liten betydning for smittespredningen. Lærere har ikke vært mer utsatt enn andre.

Les også

Ny lyn-koronatest kommer før jul

Det er stor forskjell i korona håndtering. Det har ført til et nytt sosialt skille mellom de som kun gjør strengt nødvendige ærender og de som tør å ha et sosialt liv. Det er ikke så underlig at det skapes ubalanse i befolkningen når øverste myndighet nasjonalt letter på kravene, og samtidig går til fylke og kommuner med en anbefaling av strengeste karakter (har ryggen fri, sikre gjenvalg). Det skaper mange uklare regler å forholde seg til. Den strategien som var god i begynnelsen er ikke nødvendigvis særlig god lenger. Det er vesentlig enklere å stenge ned et samfunn enn å åpne det igjen, og derfor viktig å vurdere om tiltakene har netto positiv effekt på befolkningen som helhet – ikke bare om smittetallene går opp eller ned. Helsevesenet i Norge er godt, men ikke ideelt, slik jeg har inntrykk av at enkelte politikere og folk i helsedepartementet tror. Det er gap mellom tilbud og etterspørsel. Hjertetrøbbel til folk kommer ikke alltid til rett tid og sted. De må vente på ledig operasjonsbord et par timer, nok til at de dør mens de venter. At over halvparten av beboerne på eldresenter dør i løpet av en influensasesong skjer også. Helsevesenet har ventet på smittetopper i flere omganger. Til nå har det ikke vært flere innlagte enn at et par sykehus på størrelse med SiV kan ta seg av det, om det blir krise. På tide å revurdere modellen for beregningene? En hel verden venter på koronavaksine. Er det grunn til å tro at det kommer en vaksine som vil gi mer immunitet enn om man har blitt eksponert for viruset?

Les også

Fastlege Tom Ole utelukker ikke streik i fylket: – Arbeidsbelastningen går på helsa løs

Tiltakene har hatt effekt, men med kraftige bivirkninger. Bør man vurdere om god håndhygiene, nyse i albuen, holde seg hjemme når man er syk, og godt renhold i offentlig rom er godt nok? Det vil spare liv og sykemeldinger i alle kommende influensasesonger. God helse og gode levevilkår henger sammen med økonomi og utdanning. Nå gjør vi koronatiltak som rammer psykisk og fysisk helse, økonomi og utdanning. Det er ikke den kommunen eller det landet med færrest krona-smittede eller – dødsfall som kan sole seg i glansen av god kronastrategi. Det er den nasjonen, kommunen, som har innbyggerne med færrest tapte leveår, best psykisk helse og grei fysisk helse i år og de påfølgende år som har vunnet «koronakampen». Smitte- og helsesjefer, sosiale medier og andre som har lagt føringer for hvordan vi skal forholde oss til korona har skapt mer utrygghet, ustabilitet, sosiale forskjeller og frykt enn noen terrorist har klart med våpen i hånda. Vi må ta livet tilbake, med korona!

Kommentarer til denne saken