Vi er selvsagt også opptatt av bygging av veier, jernbane, bygging av regjeringskvartaler og eksport av laks, men det sentrale for oss er enkeltmennesket og forholdet mellom disse enkeltmenneskene.

Vi vet at oppslutningen av KrF har vært, etter vår vurdering, altfor liten de siste månedene og de siste årene. Vi tror ikke dette er med bakgrunn i det vi mener, men kanskje det har med å gjøre at for mange vet for lite om hva vårt parti egentlig står for? Derfor ønsker vi å fortelle deg hva vårt program sier om akkurat dette, slik at du, etter en prosess med ettertanke, blir med oss på reisen mot det samfunnet vi mener er det aller beste: samfunnet med mennesket i sentrum.

LES OGSÅ: Ap og Sp raser på ny måling, Frp og Høyre øker: – Dette er en vekker

Barnehageplasser

Jeg skal forsøke å ta deg med inn i den begeistringen. Innholdet i vårt program kan kanskje få nettopp deg til å bli med oss videre.

* Vi ønsker mer fokus på internasjonalt samarbeid og at Norge skal prioritere arbeidet med å fremme menneskerettigheter, demokrati og fred. Vi ønsker å komme opp igjen på en BNI på 1 prosent. Dette skal komme til gode mennesker som er på flukt og mennesker som sulter med hovedfokus på langsiktig fattigdomsbekjempelse i de fattigste landene.

* Vi ønsker mer fokus på barn. Vi vil ha kontantstøtte og barnehageplass til alle barn over 1 år. Og ikke minst: Barnehager der barn får lov til å være barn. Vi vil øke barnetrygden og foreldrepermisjonen. Barna er fremtiden vår, og de skal tas vare på best mulig måte. Barn skal være aktive. Det heter et sted at «barn er til stor trøst i alderdommen. De hjelper deg også til å nå den raskere.» Ikke tro på det! Barn hjelper oss til å beholde ungdommen i oss.

* Vi ønsker en skole som ser den enkelte elev og få et tettere samarbeid mellom skole og hjem, og involvere foreldre enda mer enn i dag. VI ønsker økt lærertetthet og vi vil fremme friskoler.

LES OGSÅ: Takk! Hilsen idioten.

* Vi ønsker mer prioritering på forskning i Norge. Forskning er grunnlaget for kunnskap, og kunnskap er grunnlag for en god utvikling i landet.

* Vi ønsker et liberalt demokrati der vi beskytter ytringsfriheten, trosfriheten, samvittighetsfriheten og personvernet.

* Vi ønsker å fremme teknologi til beste for samfunnet og sikre at medisinsk teknologi fremmer liv, helse og et samfunn med plass til alle.

* VI ønsker å tillate bruk av fosterdiagnostikk kun når det er begrunnet i en helsegevinst for mor eller foster, og avvikle ordningen med automatisk tidlig ultralyd for alle. Vi ønsker ikke at ultralyd skal bestemme hvilke barn som skal få lov til å bli født.

LES OGSÅ: Etter at de hadde mistet to, trodde Tonje (24) og Stian (31) at de ikke kunne få flere barn. Så dukket tre bankende hjerter opp på skjermen

* Vi ønsker å føre en politikk som forsterker innsatsen for å inkludere og integrere innvandrere i vårt samfunn og la frivillige og ideelle aktører spille en større rolle i samfunnslivet. Vi vet at statsbudsjettet har lite sans for å fremheve den fantastiske innsatsen disse organisasjonene gjør. Det ønsker KrF å endre på.

* Vi ønsker et forankret og livssynsåpent samfunn der vi beskytter den enkeltes tros- og livssynsmangfold.

* Vi ønsker å beholde et Norge som er formet av en sterk kristen kulturarv, og støtte kirkebyggene i Norge.

* Vi ønsker å fokusere på det viktigste av alt det vi har i vårt program: et samfunn med plass til alle. Vi ønsker å sikre likestilling, likeverd og like muligheter for alle og sier så høyt vi kan: Retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter.

LES OGSÅ: Kanskje får vi et eldreopprør?

Gratis prevensjon for unge

Vi ønsker gratis prevensjon til de mellom 16 og 26 år og økonomisk trygghet etter svangerskapet og sikre menneskeverdet fra unnfangelse til en naturlig død.

Egenskaper ved fosteret skal ikke være selvstendig grunnlag for sen abort. Aristoteles uttalte at fosteret fikk sjel og ble menneske ved 40 dager for gutter og 90 dager for jenter. Martin Luther rettet opp dette menneskesynet da han definerte at mennesket har både kropp og sjel allerede ved befruktningen. Norge har verdensrekord i å redde barn ned til 23 ukers svangerskap. Før overlevde 5 prosent, nå redder man 50 prosent. KrF ønsker å legge til rette for å redde enda flere.

LES OGSÅ: Influenserparet deler knusende beskjed

Dette programmet har vakt begeistring hos mange mennesker. VI ønsker denne begeistringen skal spre seg til enda flere. Vi ønsker at den skal spre seg til deg.

Velkommen til KrF!