Siden 2017 har jeg jobbet som gravferdstaler i livssynsåpne seremonier. Livssynsåpne gravferder er i prinsippet seremonier i privat regi. Det vil si at jeg som gravferdstaler ikke representerer noen andre enn familien. Seremonien fylles med det innholdet familien ønsker.

Det er ikke uvanlig at familier som velger livssynsåpen gravferd ønsker et kristent innhold. Det kan være salmer og sanger, tekstlesning fra bibelen, bønner, jordpåkastelse og velsignelse.

Når familien ønsker dette fremført for seg selv og de fremmøtte, imøtekommes ønsket. Min agenda er ikke ateistisk, nyreligiøs eller frikirkelig, jeg hjelper bare familien med å gjøre noe de selv ønsker gjennomført.

LES OGSÅ: Partilojalitet er viktigere enn velgernes tillit

Det er helt vanlige familier som velger livssynsåpen seremoni. Folk som i de fleste tilfeller er medlemmer i Den norske kirke. Motivet for å velge livssynsåpen seremoni varierer. Den vanligste årsaken er manglende følelse av tilhørighet til kirken. I noen tilfeller er det praktiske årsaker, f.eks. at seremonien må fremskyndes. I andre tilfeller er familien splittet i religiøse/ikke religiøse leire. Atter andre er utmeldte av kirken, men ikke medlemmer av Humanetisk Forbund. For noen er det kirken de er utmeldt av, ikke kristendommen.

Gjennomgående uttrykker familiene glede og lettelse over at det finnes et åpent alternativ. Uansett årsak er det ikke sjelden at familien og avdøde er livslange medlemmer av Den norske kirke.

LES OGSÅ: Inger jublet da hun fikk jobben: – For meg handlet det om å få litt bredere oppgaver

Mindre relevant

Mitt inntrykk i møtet med mennesker er at kirkens budskap om åpenhet, raushet, nåde og kjærlighet er sterkt til stede hos folk flest og i livene de lever, men at kirken blir mer og mer irrelevant for befolkningen.

Siden jeg fikk det første oppdraget som gravferdstaler i 2017 har etterspørselen økt hvert år. I 2022 ligger jeg alene an til å ha 55–60 seremonier for byråene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand.

LES OGSÅ: Lars Erik fikk mange telefoner i dag:–Et spørsmål det var lett å svare på

Jeg har ingen interesse av at kirken mister sin posisjon hos folk. Det er bare trist. Nøtterøy menighets avgjørelse om at kirkeklokkene ikke skal benyttes ved livssynsåpne seremonier virker bare smålig. Jeg ser frem til en begrunnelse for avgjørelsen med stor interesse.