Tønsberg har vært en populær tilflyttingskommune i lengre tid. De siste ti årene er det 2.670 flere mennesker som har flyttet hit fra andre norske kommuner enn motsatt vei. Det er mye bra med å vokse, ikke minst fordi den yrkesaktive andelen av befolkningen holder seg høy. Men det skaper også utfordringer i form av press på offentlige velferdstjenester og et hett boligmarked. Dette får altså ekteparet Skonnord føle på kroppen. Tilbakemeldingene deres peker på noen viktige utfordringer:

Når det gjelder fastlege, viser nettstedet helsenorge.no at to fastleger i Tønsberg kommune har ledige plasser. Men de er også de eneste i Vestfold med ledig kapasitet, og ventelistene er til sammen lengre enn antallet ledige plasser. Derfor er det ingen tvil om at fastlegeordningen i området vårt er under kraftig press. Men dette gjelder mange steder landet rundt, og i første rekke må det tas nasjonale politiske grep for å gjøre fastlegeordningen mer attraktiv å jobbe i, for ikke å si mer levelig. Samtidig har kommuner flere steder i landet innført lokale tiltak for å tiltrekke seg nye fastleger. Det kan vi trenge også her på «solkysten» – det er ikke lenger nok å være et attraktivt bosted.

Barnehageopptaket i Tønsberg er ikke fleksibelt nok slik det er nå. Det ideelle hadde selvsagt vært at alle barn kunne få plass i det øyeblikket de fyller ett år, men det krever investeringer i barnehagekapasiteten som trolig blir for store med den stramme kommuneøkonomien Tønsberg for øyeblikket har. Men noen forbedringer må vi kunne få til. F.eks. må det være innen rekkevidde å sikre barnehageplass ved ettårsdagen for de barna som er født i desember. At de skal måtte vente til august året etter, er ikke holdbart. Barnehagekapasiteten bør også være bedre tilpasset bosettingsmønsteret i kommunen, slik at flest mulig får plass i nærområdet.

Boligprisene er det vanskeligere for politikerne å gjøre noe med, markedsstyrt som de er. Men kommunen kan legge til rette for en tilstrekkelig og variert boligbygging som treffer folk i alle samfunnslag. Fordi vi trenger alle slags folk – alt fra dyktige håndverkere via finansfolk til lærere og sykepleiere. Mye av dette handler om å ha en kommunal politikk som treffer folk i etableringsfasen. Tilbudet til unge voksne og deres familier bør bli den største saken i neste års kommunevalg.