Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor? Fordi vi mener det er best

Arbeiderpartiet gikk til valg på «Sterkere fellesskap». Nå leverer vi.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært mye diskusjon rundt kommunestyrets vedtak om at kommunen skal drifte hele hjemmetjenesten selv, fra og med 1. januar 2021. Sist i rekken var Stig Braa som i TB.no helt legitimt spør: «Hvorfor?». Innlegget var retta personlig mot ordføreren, men siden Tønsberg kommune ikke er et enkeltmannsforetak, drister jeg meg til å svare.

Nå utføres omkring 40 % av praktisk bistand i hjemmet av kommersielle aktører, etter avtale med kommunen. 31. desember 2020 går kontraktene ut. Da må vi som er politikere ta et valg. Vi kan fornye kontraktene, eller vi kan overta driften selv. Begge deler er aktive og delvis ideologiske valg.

Les også

Hvorfor, Anne? Å frata flere små lokale bedrifter deres levebrød er særdeles tankeløst

Det er flere gode grunner til at flertallet, både i eldrerådet og kommunestyret, landa på å kommunalisere hele tjenesten.

Den første grunnen er det åpenbare, at Tønsberg kommune har dårlig råd. Fram mot 2024 må vi spare penger. For å få til det, må vi ha oversikt over hva vi driver med. Når kommunen har oversikt over hele tjenesten blir det lettere å gjøre endringer som kan gjøre tjenesten bedre, billigere og mer effektiv. Et eksempel kan være å se hjemmesykepleie og praktisk bistand under ett, eller at vi kan bruke mindre tid på tilsyn og oppfølging av private selskaper.

Det er riktig at vi ikke har konkrete tall på hvor mye vi kan spare. Likevel mener vi avgjørelsen er bedre enn alternativet, og vi tror det vil lønne seg på sikt. Rådmannen mener også at det er penger å spare, og i saken lister han opp flere kostnader som faller bort ved kommunalisering.

Les også

Det er ingen grunn til at de eldre skal se svart på at de mister det private tilbudet. Vi i det offentlig skal ta godt vare på dem!

Et annet argument er de ansatte. Som ansatt i kommunen har man tariffavtale – det har ingen av de kommersielle aktørene i dag. I en tariffavtale har man blant annet ryddige lønns- og arbeidsvilkår, sentrale lønnsoppgjør og AFP. Vi vil ikke at folk som gjør samme gode jobb for kommunen skal ha stor variasjon i lønn og pensjon. Lik lønn for likt arbeid, rett og slett.

Det tredje og viktigste argumentet er at det er fellesskapets oppgave å drifte velferdstjenester. Folk skal være helt sikre på at skattepengene deres går til tjenester og ikke til overskudd for store selskaper. Når man privatiserer velferden kan man ikke være sikker på det.

Flertallet i denne perioden styrer på en plattform som slår fast at fellesskapet skal styrkes.
Vårt ønske om mer fellesskap er ikke mer eller mindre ideologisk enn høyresidas ønske om å privatisere.

Denne avgjørelsen ble tatt av flertallet blant 49 kommunestyremedlemmer, hvor ordførerens stemme teller like mye som alle andres. Å fremstille det som at ordføreren tar denne beslutningen alene blir ikke riktig. Å privatisere styringa av kommunen blir like feil som å privatisere velferden.

Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere. Tjenester levert av kommunen er best for innbyggerne, best for de ansatte og best for kommunen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.