Lokalvalget er over og vi teller resultatene. Denne gangen ser vi dessverre at kvinnerepresentasjonen går ned i veldig mange kommuner. Som tidligere forskning viser er resultatet denne gangen også at menn løftes oppover listen med personstemmer og slengere i mye større grad enn kvinner.

Færder har 18 av 39 - 46 %
Sandefjord 18 av 45 - 40 %
Tønsberg 23 av 49 - 47 %
Holmestrand 14 av 35 - 40 %
Horten 17 av 41 - 41,5 %
Larvik 16 av 41 - 39 % kvinner.

Vi stiller et stort spørsmål om hvorfor det er slik? Hvorfor har velgermassen dermed større tillit til at menn er skikket til kommunestyreverv enn kvinner? Vi vet fra før av at nominasjonskomiteene ikke er beviste nok med å løfte sine kvinnelige kandidater inn på kumulerte plasser. Når vi da får en skjev endring av listene opp på dette, blir resultatene desto lavere representasjon for kvinner.
Kvinnepolitisk utvalg i SV ser det som et demokratisk problem at representasjonen er så skjev. Det er et uttalt ønske i et demokrati at de folkevalgte i størst mulig grad bør speile befolkningen. Da blir det en stor utfordring at det stort sett er hvite menn over 50 som er våre fremste folkevalgte, og skal fremme innbyggernes interesser.

Kvinner som menn over det ganske land bryr seg om lokalsamfunnet, er interessert i å påvirke, har arbeidskapasitet og kan prioritere. Vi ser for eksempel at kvinner i stor grad er med i FAU i barnehager og skoler. Det er et problem at samfunnet og rollemønstrene fortsatt er rigget slik at menn tar på seg politiske maktverv, mens kvinner tar de snille vervene, og holder fortet på hjemmebane.

Frem til neste valg må vi alle jobbe med å la debattklimaet bli mer redelig slik at kvinner i politikken ikke lenger blir utsatt for grov hets etter at de har uttalt seg. Rapporter viser at kvinner blir angrepet for hvem de er, politisk ståsted og blir truet med grov seksuell vold. Dette kan være noe av årsaken til at kvinner også har lavere tillit. Vi blir rett og slett ikke tatt like seriøst. Dette fører til at vi taper derfor dyktige stemmer, verdifulle poenger og får ikke representative organer. Her har alle et ansvar og særlig våre politiske mannfolk.

SVs kvinnepolitisk utvalg mener partiene må bli sitt ansvar bevisst og kjenne mekanismene i velgermassen, og heretter dermed løfte flere kvinner på kumulerte plasser. Her må kvinnenettverkene i alle partier komme på banen, og bli mye klarere innad i egne rekker. Vi kan ikke ha et samfunn som til de grader ikke er representativt. Da mister valgene legitimitet.