Fasiten ble over 10 prosent økning av statsbudsjettet – fra 1 555 100 000 000 kr i budsjettet for 2022, til 1 719 500 000 000 kr i 2023, ifølge regjeringens budsjettforslag. Regjeringen burde spesifisert at de mener at nordmenn flest skal få historisk stram privatøkonomi, samtidig som offentlig sektor skal bli enda større. Under Høyres og Erna Solbergs regjeringer økte også offentlig sektor kraftig. Selv om Norge for få år siden hadde mer enn dobbelt så høyt offentlig forbruk per innbygger som Sverige og Finland, mener stortingspartiene at det offentlige forbruket må økes ytterligere.

Med økende dagligvarepriser, kraftig økning av lånerenter, historisk høye strømpriser og drivstoffpriser, har nordmenn fått kraftig forverret privatøkonomi. Mange har fått økte utgifter på mange titalls tusen kroner årlig. Regjeringspartiene lover opptil 1000 kr i årlig skattelette. Det største opposisjonspartiet Høyre lover opp til 4.000 kroner i årlig skattelette i sitt alternative statsbudsjett. Det kan ikke sies å være særlig raust.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet for «vanlige folk «

Venstresiden og Høyre illustrerer med sine budsjettforslag at de vil ha en rik stat som samler opp og bruker enorme verdier. At stadig flere nordmenn har så dårlig økonomi at de må «tigge» staten om hjelp via NAV, be om mat fra hjelpeorganisasjoner, og i ytterste konsekvens selge egen bolig fordi de ikke klarer sine løpende utgifter, er respektløst overfor innbyggerne.

LES OGSÅ: Nå kommer det store bil-sjokket: Avgiftseksplosjon

Kunne nøyd seg med olje- og gassinntektene

Statsbudsjettet for 2023 legger opp til at staten vil tjene 1400 milliarder kroner på salg av olje og gass, nesten 3,5 ganger mer enn staten skal ta inn i skatt på inntekt og formue. Om vi hadde kuttet all arbeidsgiveravgift og trygdeavgift i tillegg, ville staten fremdeles ha over 500 milliarder kroner tilgjengelig fra olje og gassinntekter. I tillegg kommer alle de andre avgiftene som staten tar inn fra folk, over 600 milliarder kroner. Disse enorme inntektene gjør det også mulig å fjerne mva. på dagligvarer, og å fjerne av avgifter på drivstoff og strøm, som kan hjelpe mange med stram økonomi.

LES OGSÅ: Et stramt statsbudsjett får konsekvenser: – Vi må se på alle prosjekter og prioritere tydelig

Det er på tide at staten begynner å spare og kutte kostnader i stedet for å presse mest mulig penger ut av innbyggerne. Alle samfunnsgrupper og individer i Norge ville fått bedre privatøkonomi hvis Liberalistene fikk bestemme.