Vi har sen ferie i år og reiser rundt i vårt vakre land. Først Sørlandet og videre Nordvestlandet . Akkurat nå i Molde. Fordel med sen ferie er at det er god plass på campingplasser. Jeg reagerer på hvorfor det er så mange tyske, nederlandske turister og de er det mange av .

Vi gjør alt for å holde viruset borte og begrense ansamling av folk. Jeg har ingen forståelse for at dette er greit at de kan være her.

Hvorfor blir ikke disse stoppet på vei inn eller fått beskjed om å reise hjem.