Klarer vi ikke å endre utviklingen, vil vi få en aldrende befolkning. Og de som er i arbeidsfør alder, må i stor grad pendle ut av kommunen for å finne seg jobb. Alle politiske partier er enige om at dette ikke er en ønsket utvikling, men hva skal til for å snu det negative til noe positivt? Hvorfor i all verden skal unge folk flytte til Færder?

Tønsberg opplever en helt motsatt utvikling. Der er det stor innflytting av barnefamilier, det bygges nye barnehager og skoler utvides. I Færder legger vi ned kommunale barnehageplasser fordi barnetallet synker. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at forventet økning i barnetallet i Færder fra i dag og frem til 2040 er rundt halvparten av det nye Tønsberg kommune (Tønsberg og Re) vil oppleve. Dette er alarmerende.

Vi som er født og oppvokst i Færder vet at det er verdens beste sted å bo. Men hvordan skal vi få andre til å oppdage det samme?

LES OGSÅ: Derfor sier Ap, Sp og MDG nei til Kaldnes Vest: – Åpner du for både bolig og næring, vet du hva som vinner

Vi må tilby noe unikt

Det går kanskje ikke an å sammenligne Tønsberg og Færder. Tønsberg er vår regionhovedstad og har sine fortrinn. Men hvis Færder skal klare å snu utviklingen, er vi helt sikre på at svaret ikke er å gjøre de tjenestene vi leverer til innbyggerne helt like det folk kan få i Tønsberg.

Hvis du bor i Oslo, skal flytte til Tønsberg-distriktet, sjekker ut tjenestetilbudet i Færder og Tønsberg og finner ut at alt er likt, er sannsynligheten stor for at du velger Tønsberg. Hvis du derimot ser at du kan få tjenester og tilbud i Færder som er helt unikt, så kanskje du flytter hit?

LES OGSÅ: Går imot Ap, Sp og MDG og åpner for boligbygging på Kaldnes Vest: – Har ingen tro på tungindustri der

Det er grunnen til at vi i Arbeiderpartiet ikke ønsket å endre vedtektene i SFO for en tid tilbake. Færder skulle spare penger, og Høyre og Fremskrittspartiet fikk flertall for å endre vedtektene. Det førte til reduserte valgmuligheter for foreldre – og populære tilbud ble fjernet.

Ett av de viktigste argumentene som ble brukt, var at Tønsberg ikke har disse valgmulighetene. Spørsmålet blir da: Hvorfor i all verden skal barnefamilier flytte til Færder hvis de kan få akkurat det samme tilbudet i Tønsberg?

LES OGSÅ: Bevar Kaldnes Vest til næring!

Vi sparer oss til fant

Vi må tørre å gjøre noe annerledes hvis vi skal klare å snu den negative trenden. Når vi ser på måten kommunen driver næringspolitikk på, må vi bare konstatere at vi er dårligst i Vestfold. Da må vi gjøre noe annerledes. Vi kan ikke fortsette å bruke en medisin som beviselig ikke fungerer.

På samme måte må vi tenke når vi skal snu utviklingen vi ser med flere eldre og færre barnefamilier. Vi må tørre å satse. Hvis vi hele tiden skal spare «småpenger» og bli lik Tønsberg, er det fare for at vi sparer oss til fant.

LES OGSÅ: Vekst og utvikling i Tønsbergregionen

Økt satsing må til

Dette er årsaken til at Arbeiderpartiet lanserer forslag om en form for heldagsskole på Lindhøy barneskole. Det er i gamle Tjøme kommune vi ser at befolkningsutviklingen er mest negativ. Vårt svar er at da må vi satse på å skape noe annerledes som sørger for at folk ønsker å flytte dit. Dersom vi ikke klarer å snu utviklingen, vil ungdomsskolen være truet om ikke så mange år. Derfor vil vi innføre en ordning med leksefri skole, gratis SFO i kjernetiden, gratis mat og en time daglig fysisk aktivitet på Lindhøy. Dette vil koste litt starten, men vi er sikre på at dette er en utgift til inntekts ervervelse.

Vi kan ikke gi svar på alle utfordringene vi ser foran oss. Det er ikke mulig i en kort kronikk. Men vi er sikre på en ting: Vi må tørre å satse for å snu en ikke ønsket utvikling. Og ikke glem historien: Da verftsindustrien opplevde problemer på 70- og 80-tallet, ble satsingen økt for å snu utviklingen. Da finanskrisen kom på 2000-tallet, svarte Stoltenberg-regjeringen med økte ressurser og satsing på å snu den negative trenden. På samme måte må Færder møte sine utfordringer. Vi må tørre å satse og skape noe annerledes.