Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor startet matserveringen i barnehagen før personalressursen som kreves er på plass?

Barna småprater, sender pålegg til hverandre, smører brødskivene selv etter beste evne og spiser mer enn de har gjort tidligere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 1. september fikk barnehagebarna igjen servert smøremåltider i de kommunale barnehagene. Allerede etter en uke forteller de ansatte om barn som hygger seg ved bordet. Barna småprater, sender pålegg til hverandre, smører brødskivene selv etter beste evne og spiser mer enn de har gjort tidligere. Dette er veldig godt å høre, for som Rammeplanen for barnehager sier, tar vaner og handlingsmønstre form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Det er ingen ting vi heller vil en å ha sunne barn med gode matvaner i vår kommune.

Rammeplanen sier også at personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.

Det er her vår bekymring starter. For at måltidet og resten av hverdagen til barna skal bli best mulig er vi avhengig av at vi har nok personale for å ivareta alle de viktige oppgavene de ansatte har i løpet av dagen. Innkjøp, tilbereding og opprydning tar mye tid. Noe kan barna være med på, men det er begrenset hvor mange barn som kan delta på dette på en gang.

For de som ikke har mye erfaring fra barnehage kan vi opplyse om at barnehagehverdagen preges av mange faktorer hver dag. Og selv om man i utgangspunktet har en grunnbemanning på tre ansatte på 18 barn i løpet av dagen, er det et få tall av timene hvor alle ansatte er tilstede på engang. Det er utført kartlegginger på ansattratio hvor det kommer frem at bemanningen er fulltallig fra mellom en og tre timer i løpet av en dag.

Forklaringen på hvorfor bemanningen bare er fulltallig så få timer i løpet av dagen er at vi har et tredelt vaktsystem med ulik start på arbeidsdagen. Vi har pauseavviklinger, møtevirksomhet, oppfølging av enkeltbarn og nå matlagning og opprydning som skal inn i hverdagen. De praktiske oppgavene stjeler de ansattes tid fra barna. Som barnekonvensjonen sier skal alle handlinger og avgjørelser som berører barnet ha barnets beste som grunnleggende hensyn. Vi spør oss derfor er matservering uten personalressurser til det beste for barna?

Vi er heldige i Tønsberg fordi vi har lokale politikere som er opptatt av at barnehagebarna våre skal oppleve matglede og matkultur, det setter vi stor pris på! Men vi undrer oss på hvorfor matserveringen startet opp før personalressursen som kreves var på plass.

Kommentarer til denne saken