Sammensetningen av det nye kommunestyret blir vesentlig annerledes enn i dag og den nye posisjonen vil uansett også være en annen.

Som kjent har vi i Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne samtaler oss imellom og med Arbeiderpartiet og Høyre. Alle samtalene har vært gode og avklarende på flere punkter. I dag har vi også hatt en samtale med Felleslisten.

I disse samtalene har vi snakket om politiske saker ikke om posisjoner. Det er politikken for den videre utviklingen av Færder som er viktigst.

Det er også viktig for oss å skape et godt grunnlag for de kommende forhandlingene. Både om hvem som skal være med, hva man vil og hvor vi skal. Det har derfor vært nødvendig å bruke tid.

I samtalene har vi lagt vekt på åpenhet. Alle partiene bl.a. skal vite hvem vi snakker med og ingen skal føle seg lurt. Det tror vi bygger tillit, både internt i den nye posisjonen og mellom posisjonen og opposisjonen.

Nå legger vi til grunn at de reelle forhandlingene begynner til uken. Da vil vi også kunne gjøre kjent hvem som vil inngå i disse forhandlingene.

Fordeling av posisjoner, så som ordfører, varaordfører, sammensetning av formannskapet og sammensetning og leder av hovedutvalgene, vil også inngå i disse forhandlingene.

Tor G Birkeland