Vi trenger 8. mars for å hylle kvinner verden over. Vi trenger 8. mars for å kjempe for likestilling. Vi trenger 8. mars for å verne om kvinners rettigheter.

Likestilling og rettigheter er noe vi må jobbe for hele tiden. I Norge i dag har vi en statsminister som er villig til å endre abortloven for å beholde makten. Med Erna Solberg som statsminister har abortloven vært i spill i hele to ganger. Abortloven har vært et forhandlingskort for makt. Mange kvinner i hele Norge har gått ut i tog for å verne om retten til å bestemme over egen kropp. Kvinner har dårligere lønns- og arbeidsvilkår. I Norge i dag jobber 33% kvinner deltid, mens bare 14% menn jobber deltid. #metoo kampanjen viser at mange kvinner utsettes for seksuell trakassering i samfunnet vårt. Derfor må vi aldri slutte å kjempe får likestilling.

Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men kvinner har kjempet frem vår rett til å stemme, vår rett til å si det vi mener og vår rett til å få hjelp hvis vi ikke føler oss trygge. Derfor er det viktig at vi er solidariske med de som har en lengere vei å gå. Kvinner verden over opplever undertrykkelse, vold og overgrep. De mangler de rettighetene vi har i Norge. Hvis ikke vi kan kjempe sammen med dem. Hvem skal ta kampen da?