Hvorfor uteblir den viktige debatten om helseskadelig stråling?

Grete Søgård

Grete Søgård

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I følge Statens strålevern kan mikrobølgene fra mobiler og annet trådløst utstyr umulig gjøre skade.

DEL

LeserbrevEinar Flydal, forsker og tidligere strategirådgiver i Telenor og universitetslektor ved NTNU arrangerte i fjor høst, i Oslo, et åpent møte om "Elektrotåka" – den nye helse- og miljøgiften? Dette i samarbeid med Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø. En av hensiktene med møtet var å opplyse folk, og få til debatt om et veldig viktig tema, som får og har fått konsekvenser for folk flest! For i følge mange utenlandske forskere og leger finnes det nå solid forskning som viser at alvorlige helseproblemer oppstår ved langt svakere stråling enn hva våre myndigheter har hevdet.

I følge Statens strålevern kan mikrobølgene fra mobiler og annet trådløst utstyr umulig gjøre skade. De viser også til at forskningen ikke er entydig, og at det ikke er påvist noen måte slik stråling kan få helsemessige følger. I følge prof.em.Martin L. Pall, fysiker, genetiker og cellebiolog, som var foredragsholderen i dette møtet, mener han at norske myndigheter har sovet i timen, og han sier de tar feil på alle tre punkter. Pall hevder at forskningen faktisk har en entydig tolkning, og at vi må få et ganske annet strålevern. Han hevder, ut fra egen og andres omfattende forskning de siste tiårene bl.a. følgende;
 

• Mikrobølger skader selv langt under strålegrensene, gjennom mekanismer på cellenivå
 

• Disse biologiske mekanismene kan – helt eller delvis – stå bak økende «uforklarte lidelser» som plutselig hjertedød, ME, svekket immunforsvar, fibromyalgi, post-traumatisk stress, og økte DNA-brudd, m.m.
 

• Virkningene kan i prinsippet ramme alle flercellede dyr, og er påvist selv i blåskjell
 

• Man trenger verken New Age, tendensiøs vitenskap eller konspirasjonsteorier for å begrunne dette

Konsekvensen av Palls funn er at vi står overfor en ny og allmenn miljøgift. Noen har kalt den "det 21. århundrets miljøbombe". Kan det stemme? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Det har konsekvenser for miljøtiltak, helsesektoren, mastbygging, data i skolen, og håndtering av el-overfølsomme.

Martin Pall, prof. em. v/ Washington State University, har en omfattende produksjon. Hans første artikkel der han trekker inn elektromagnetiske felt som forklaring på lidelser han har arbeidet med en årrekke, havnet på "Global Medical Discovery"-lista over de viktigste artiklene innen medisin i 2013. Burde ikke disse oppsiktsvekkende opplysninger få leger, men også politikere i vårt land til å reagere? Men kan hende de ikke kjenner til det? – For da ville de vel sikkert gjort noe for å opplyse folk, slik at flere kunne tatt riktige valg i forhold til å beskytte seg selv og sine!

Kanskje det nå hadde vært ”smart” å invitere hit til Norge flere av de forskerne og legene som hevder at EMF er skadelig. Er ikke dette viktig og nødvendig videreutdanning for vårt helsepersonell? Det handler jo i dag om å forebygge fremfor å skulle reparere! Det handler om å ivareta en bærekraftig utvikling!

Det er snart valg, og politikere i dag er opptatt av miljø og gode folkehelsevalg! Da bør temaet ”Elektrotåka” være interessant nok, ref.; https://www.youtube.com/watch?v=_Up8bqiJN2k&feature=youtu.be Foreløpig har ingen ønsket offentlig debatt om helsefarlig stråling velkommen. Hvilket parti ønsker starte debatten, som handler om sunnere strålingsmiljø for alt som lever, og om bærekraftig teknologisk utvikling som ikke går på helsa løs?

Grete Søgård og Vibeke Dahl Skelton

Grete Søgård

Medlem av Folkets strålevern fordi organisasjonen bl.a. arbeider for å få satt ned grenseverdiene for utslipp fra trådløs teknologi, som kan bidra til å beskytte barn og unges hverdag i barnehage, skole, osv. Vi mener; Ved utvikling av fremtidig teknologi må det tas hensyn til helseaspektet, og føre-var-prinsippet må være gjeldende ved manglende forskningsresultater. Folkets Strålevern arbeider for at prisen vi må betale for moderne teknologi ikke blir for høy – for oss, og for generasjonene som kommer.

Følg på: Facebook