Korona har gjort meg nummen, så jeg lar meg sjelden opprøre om dagen. Det greide likevel kunnskapsminister Guri Melby (V) like før påske. 26. mars la hun og regjeringen fram Fullføringsreformen, som har fått den ironiske undertittelen «med åpne dører til verden og fremtiden». Jeg har aldri lest et forslag som potensielt lukker flere dører.

Ifølge regjeringen er det nødvendig å kutte i fellesfagene i videregående skole for at flere skal kunne fullføre. I makuleringsmaskinen er alle fag bortsett fra norsk, engelsk og matematikk. I tillegg presenterte de et nytt «fremtidsfag», som skulle ta for seg temaer som demokrati og likestilling. De andre fagene skal bli valgfag.

Melby snakket om naturfag, historie og religion som «mindre fag», som kun er nyttige «hver for seg». Etter hard kritikk beklaget hun formuleringen. Hun har også sagt at «fremtidsfaget» ikke lenger er aktuelt. Det endrer likevel ikke hovedproblemet: at helt avgjørende fag vil bli frivillige. En slik «frihet» er en katastrofal idé.

Fri fra fornuft?

I regjeringens stortingsmelding står det at den nye fagfordelingen skal bidra til «mer fordypning, relevans og valgfrihet», og at dette skal styrke ferdigheter som akademisk skriving og kritisk tenkning.

Jeg kunne ikke vært mer enig i at dette er avgjørende for å forberedes til studier og livet generelt. Men: Hvordan kan en bli kritisk tenkende når en ikke har et godt og bredt kunnskapsgrunnlag?

Vi lever i en tid hvor konspirasjonsteorier florerer, og hvor ensidige, lite kunnskapsbaserte fremstillinger av virkeligheten spres i sosiale medier. Vitenskapen må ofte vike.

Forrige uke ble vi for eksempel vitne til at folkekjære Charter-Svein deltok på en av de mange demonstrasjonene mot smitteverntiltak foran Stortinget. Etter å ha deltatt i brenning av munnbind, sa han at det ikke er «mye som taler for» at restriksjonene har effekt.

Slike holdninger har fellestrekk med konspirasjonene om klima og vaksiner: mangel på respekt for vitenskap og fagfolk. Å forlange at alle har fag som naturfag, geografi, samfunnsfag og historie er et viktig tiltak om vi skal begrense spredningen av dette.

Tvungen frihet

Det er ikke så mange år siden jeg selv gikk ut av videregående, og jeg må innrømme at jeg skjønner hvorfor færre fellesfag kan høres ut som en god idé. Mange fag fører til mange vurderingssituasjoner, som igjen kan føre til stress. Jeg minnes voldsomme arbeidsmengder og en forventning om å måtte «være god i alt».

Dette er også årsaken til at Elevorganisasjonen har uttrykt sin støtte til forslaget. De mener mer valgfrihet fører til mer «eierskap, motivasjon og lærelyst».

Det kan godt stemme, men valgfriheten må veies opp mot samfunnskostnadene av at ikke alle får avgjørende informasjon om hvordan verden henger sammen.

Mange vil velge ut ifra hva man kan få best karakterer i, heller enn det som er viktig å lære. Jeg hadde selv valgt bort naturfag. Jeg er glad for at jeg ikke fikk muligheten. Tvang er helt nødvendig for å sørge for at alle får samme allmenndannelse.

Det er også ikke gitt at stor valgfrihet ville lettet på elevenes stress. Tvert imot kan det føre til et stort press på å velge riktig. Stor valgfrihet fra starten av videregående forlanger at elevene enda tidligere vet hva de vil.s

Ingenting er avgjort

For å nå målet om mer fordypning kunne en løsning vært å omorganisere de allerede eksisterende fagene, særlig med tanke på vurderingssituasjonene. Jeg er enig i at akademisk skriving bør blir vektlagt. Større og færre oppgaver kunne vært et naturlig alternativ til puggeprøver.

Dette hadde åpnet for mer valgfrihet innenfor de eksisterende rammene: Temaet for slike prosjekter kan i stor grad bestemmes av eleven selv.

Fullføringsreformen er nå hos behandling i Utdannings- og forskningskomiteen. Guri Melby understreker at ingenting er avgjort.

Og godt er det. Fellesfagene må reddes.