Reiselivsbedriftene i fylket vårt ansetter mange unge mennesker, og slik kan de unge gi gjester fra inn- og utland opplevelser, mat, drikke, overnatting og transport. Næringslivet, både regionalt og nasjonalt, har lenge kommunisert behovet for at det utdannes for få med fag- og svennebrev i Norge.

Dersom utviklingen fortsetter, vil det mangle mer enn 100.000 fagarbeidere i 2030, viser ulike prognoser. Reiselivsnæringen, som har blitt særlig hardt rammet av koronapandemien, er ikke noe unntak. Det er et stort behov kokker, servitører og reiselivsmedarbeidere. I matindustrien savnes flere fagoperatører, bakere, kjøttskjærere og slaktere.

LES OGSÅ: Flere skal få et fagbrev eller vitnemål i hånden i Vestfold

Gode regionale ambassadører

Selv om søkertallene i Vestfold og Telemark kan svinge, har bransjen over tid bygget opp en næring som også ungdommer søker seg til med stolthet og engasjement. Fylket har en betydelig næringsmiddelindustri og landbruksproduksjon og stor reiselivsaktivitet fra skjærgård til høyfjell, med ferjetrafikk og flyruter til kontinentet og gastronomihistorie som arnested for kokkelandslagene.

Lokale produsenter som Stange Gårdsprodukter, Bjertnæs og Hoel, Hvasser Asparges, Pers Kjøkken, LEGA Gardsysteri og bakeri, Telemarklam, Stordalens gardsbruk og Hyllest har vært med å bygge opp en bevisstgjøring rundt regional matproduksjon over tid. Det er bra for kokken som vet nøyaktig hvor maten kommer fra, og det er bra for servitøren som kan fortelle gode historier om maten gjestene spiser. Vi ha også grunn til å være stolte av at Nortura og Tine satser stort i fylket og tar ansvar for distribusjon og storproduksjon sammen med bedrifter som Matbørsen og Fatland.

LES OGSÅ: Hvor er pengene, Lene Westgaard-Halle?

Gode utdanningsløp

Hvis ikke skolene gjør sin del av jobben, sikres ikke rekrutteringen. Gode og målrettede rekrutteringsaktiviteter i samarbeid mellom lærebedriftene og deres opplæringskontor, ungdomsskolene og de videregående skolene har vært med å sikre rekruttering til bransjen, og i disse dager utvikles rekrutteringsaktivitetene. NHO og fylkestinget har vært pådrivere for å satse ekstra på rekruttering til matfagene denne våren, og arbeidet virker lovende. Ikke engang et krevende år med korona har skremt bort ungdommene fra restaurant- og matfagene viser søkertallene for kommende skoleår i fylket, men enda flere rekrutter trengs.

De gode lærings- og rekrutteringsarenaene er et viktig premiss når reiselivsnæringen nå er i ferd med å reise seg etter pandemien, for bransjen skal fortsette den gode veksten fra før pandemien inntraff. Nordmenn har fått opp øynene for feriereiser i eget land gjennom måneder med stengte grenser. Med god plass, ren luft og bærekraftige reiselivsprodukter vil Norge trolig styrke sin posisjon i en stadig tøffere konkurranse om internasjonale turister.

LES OGSÅ: Snakk om kompetanse i valgkampen!

Til fremtidige søkere

For de unge er det en god investering og sikte mot reiselivsnæringen nå, et stort behov for fagarbeidere i bransjen beviser det. Jobb og lønn venter! Innen reiseliv kan man utvikle evner og ferdigheter uansett hva du velger å bruke dem til senere i livet. Du får testet både kreativitets- og presisjonsegenskaper, lære om ledelse, økonomi og innkjøp, logistikk og drift gjennom praktisk problemløsning og samarbeid. Spesielt viktig blir evnene til å samarbeide og finne løsninger i fellesskap, de er høyt verdsatt hos mange arbeidsgivere.

FNs verdensdag for ungdomsferdigheter en viktig markering, men vel så viktig er det og hver dag jobbe for å styrke det faglige utdanningsløpet for ungdommer. I Vestfold og Telemark har vi fått til mye bra på dette feltet de siste årene, men det gjenstår også mye arbeid.