Gå til sidens hovedinnhold

Identiteten til Norges eldste by avvikles

Artikkelen er over 1 år gammel

I 2021 kan Tønsberg feire 1150-årsjubileum, og dermed markere at byen er Norges eldste. Det er en anselig alder, men det er ikke lenger så mye historisk sus over bebyggelsen og byutviklingen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne og kommuneledelsen snakker allikevel ofte om at Tønsberg er en middelalderby med en spesifikk byidentitet som det er viktig å fastholde for dagens og fremtidens innbyggere. Den slags er også nedfelt i kommuneplaner og politiske visjoner om en by i vekst og sosialt mangfold.

LES OGSÅ: Jubileum for folk flest

Det er riktig at Tønsberg de siste årene har vært i vekst og forandring, men det blir stadig mindre igjen av byens identitet og historiske røtter. Over hele byen popper det opp en identitetsløs blokkbebyggelse som på langt nær tilfører Tønsberg urban variasjon og arkitektonisk mangfold. Den nye bebyggelsen brauter seg frem helt uten respekt for eksisterende bebyggelse og arkitektoniske tradisjoner. Dette er en målbevisst og monoman byutvikling, som nå med stigende hastighet utraderer restene av Tønsbergs historiske identitet og egenart.

LES OGSÅ:

Har mistet fotfestet

I likhet med andre byer er Tønsberg et produkt av fortidens virksomheter og folks behov. Dette har satt sine bestemte spor i gateløp og bebyggelse og dannet en spesifikk by-identitet. Den er selvsagt ikke perfekt, men den har vært fleksibel og tatt opp i seg nye elementer uten at den eksisterende egenarten ble ødelagt, bare mer mangfoldig og robust. Men det forutsetter at ny bebyggelse og endrede gateløp ikke blir så dominerende at den opprinnelige identiteten forsvinner. Det er i den situasjonen Tønsberg nå befinner seg. Identiteten avvikles og byens ledelse synes fullstendig å ha mistet fotfestet i de historiske lag som tidligere regulerte endringer og utvidelser.

LES OGSÅ: Tønsbergs diktatoriske planavdeling

En av årsakene kan være at Tønsberg ikke lenger har noen identitet, og dermed mangler både forankringer og styringsprinsipper. Vi ser jo at byen blir mer og mer historieløs gjennom en fremmed og intetsigende arkitektur. Det er bare å kaste et blikk på den heslige blokkbebyggelsen langs Kanalen. I denne bygningstypen finner vi ingen referanser til det historiske Tønsberg, tvert imot. Den nye kanalbebyggelsens arkitektur blir vanligvis karakterisert som en internasjonal stil, det vil si uten nasjonale og stedstilpassede kvaliteter. Derfor bryter den også radikalt med Tønsbergs historiske egenart og identitet.

LES OGSÅ: – Som å stjele en bit av himmelen


Favoriserer utbyggerne

Den omfattende blokkbebyggelsen i internasjonal modernisme som nå sprer seg i Tønsberg er et arkitektonisk fremmedelement. Hadde denne bygningstypen vist respekt for den eksisterende bebyggelsen og tilpasset seg byens egenart, det vil si identitet, måtte arkitektene tegne annerledes. Det kan de sikkert, men kommunens planansvarlige og politikere jobber ikke for byens beste, de favoriserer utbyggerne, som primært skal tjene penger. Arkitektene på sin side er blitt utbyggernes gisler og masseproduserer billig og stilløs blokkbebyggelse som ødelegger enhver byhistorisk forankring.

LES OGSÅ: Grøtvedt - en grinete gubbe?

I løpet av det kommende året vil vi få se oppstarten av mange nye blokkprosjekter, både på bysiden og den andre siden av Kanalen, som er «essensielt moderne». Denne inhumane og endimensjonale blokkbebyggelsen blir nok ikke ferdig til neste års byjubileum, men vi har allerede fått en dyster pekepinn om at Tønsberg stadig blir en mer kald og historieløs by. Småbypreget forsvinner, så også den høyt prisede identiteten, den man skal feire i 2021. Det virker nesten som om kommunens politikere og planavdeling prøver å tvinge Tønsberg til å begå identitets-harakiri. Neppe noe å feire, men man kan jo arrangere et gravøl.

Kommentarer til denne saken