Gå til sidens hovedinnhold

Ideologi og omsorg

Selvsagt er det ideologi det handler om når det rødgrønne flertallet i Tønsberg kommunestyre vil at all sykehjemsdrift skal skje i kommunens egen regi fra 2028, selv om driftsavtalen med Lovisenberg Omsorg AS og deres to private sykehjem Maribu og Marie Treschow nylig er vedtatt forlenget med fem år fra 2023.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

At offentlige velferdsoppgaver best løses av det offentlige selv er sosialdemokratisk politikk av gammelt merke, og selvfølgelig helt legitime synspunkter.

LES OGSÅ: Sykehjemssjefen om kommunens planer: – Dette er vi vant til

Samtidig har private og/eller frivillige helse- og omsorgstilbud helt fra 1800-tallet vært viktige supplementer til offentlig helsevesen og eldreomsorg. På flere områder har disse private og frivillige alternativene også vært tidligere ute enn det offentlige. Og naturligvis handler det også om ideologi når det borgerlige mindretallet i Tønsberg beskylder de rødgrønne for en ensidig nedvurdering av de private tilbudene, uansett hvor gode de er.

LES OGSÅ: Kirsti og Henning reagerer sterkt på at ideelt drevet sykehjem kan bli faset ut: – Vi må bygge ut flere plasser, ikke kvitte oss med de vi har

Men dette må først og fremst handle om hvordan Tønsberg skal gi et tilstrekkelig og verdig tilbud til eldre som trenger institusjonsplass. Vi deler bekymringen som lå bak Kirsti Nilsson Søylands (H) spørsmål i kommunestyret nylig om hvordan flertallet vil sikre nok sykehjemsplasser fra 2028 hvis de private plassene må avvikles da.

Antallet pleietrengende vil øke kraftig, og det planlagte Olsrød sykehjem er utsatt. Det kan diskuteres om Lovisenberg er en kommersiell eller ideell aktør, men kan de bidra til å sørge for en sykehjemskapasitet kommunen trenger, bør ikke ideologisk betinget motstand sperre for det.

Kommentarer til denne saken