Idrettsforbundet: – All idrett må opphøre umiddelbart

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ber om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.