Etter at hverdagen vår ble snudd på hodet utvidet Alarmtelefonen sin åpningstid til å gjelde hele døgnet.

(Se egen faktaboks om Alarmtelefonen lenger nede i saken)

Ser tendenser til økning i antall telefoner

Alle kan ringe Alarmtelefonen. Barn, ungdom og voksne. Bor du i Vestfold vil det være barnevernsvakta i Vestfold som svarer på telefonen i sin åpningstid, utenom det er det vi som sitter i Kristiansand som svarer, forklarer Margrethe Østerhus som er avdelingsleder i Alarmtelefonen.

Hun forteller at dersom du ringer vil du bli møtt av mennesker med god erfaring som kan hjelpe deg. Hun forteller at barnevernsvakta i Vestfold består av mange dyktige mennesker.

(saken fortsetter under faktaboksen)

Alarmtelefonen

  • Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner
  • Nødtelefonen 116 111 er gratis
  • Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
  • Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111

Kilde: Alarmtelefonen

Ifølge Østerhus har det ikke har vært den store økningen i antall henvendelser enda, men hun tror samt begynner å se tendenser til at det vil bli en økning etter hvert.

– Det er mange som ringer som har spørsmål knyttet til korona og bekymringer rundt dette. Dessuten er det gjerne nå konfliktnivået i enkelte hjem øker, og det kan bli en ekstra belastning for mange. I tillegg er det de vanlige telefonene vi pleier å få inn.

LES OGSÅ: Nå flytter denne kafeen: – Det er det flere grunner til

– Ingen skal sitte alene med ting

Østerhus understreker at terskelen for å ta kontakt med Alarmtelefonen er lav, og at de kan nås på telefon, via melding eller mail.

– Det er ingen grunn til å være redd for å ta kontakt med oss. Her er det voksne som bryr seg og som vil hjelpe deg. Ingenting er for små, så det er bare å ringe uansett hva det måtte være. Ingen skal måtte sitte alene med ting.

Ønsker å bidra i samfunnet

I Tønsberg er det også mange barn, unge og familier som benytter seg av Kirkens Bymisjons tilbud i en vanlig hverdag. Men i denne spesielle situasjonen vi nå er i er alle tiltakene stengt for gjester og deltakere.

– Vi ønsker allikevel å bidra i samfunnet med å hjelpe de mest sårbare. Våre ansatte som kan, er derfor på jobb. Vil vi så langt det er mulig, og så lenge maten strekker til, levere ut mat til de mest sårbare familiene tilknyttet våre tiltak. Vi har også vært i kontakt med Barneverntjenesten i kommunen for å kartlegge om det er områder vi kan samarbeide på, sier Anne Mjaugeto som er kommunikasjonsansvarlig hos Kirkens Bymisjon Vestfold.

(saken fortsetter under bildet)


LES OGSÅ: Én forening fikk inn over 800.000 kroner. Sjekk hvem som topper grasrot-oversikten

– Situasjonen vi nå befinner oss i rammer disse familiene ekstra hardt

Hun kan fortelle at de i løpet av de siste dagene har vært i kontakt med rundt 70 familier som er tilknyttet Fritidshuset, hvor alle har blitt tilbudt hjelp.

Ifølge Mjaugeto har 10 familier meldt tilbake om akutte behov, og sju familier har meldt at de vil trenge hjelp på sikt for å få hverdagen til å gå opp slik situasjonen er nå.

(se faktaboks om Fritidshuset)

Fritidshuset

Fritidshuset er Kirkens Bymisjon Vestfolds tiltak rettet mot barnefamilier. I Tønsberg tilbyr vi gratis middag og aktivitet fire dager i uken, samt turer og aktivitet i alle ferier.

Kilde: Kirkens Bymisjon Tønsberg

– Mange av familiene vi er i kontakt med har økonomiske utfordringer til vanlig, og situasjonen vi nå befinner oss i rammer disse familiene ekstra hardt. Vi vet at tilbud om mat kan lette situasjonen i hjemmet, og dette tilbudet er noe alle disse familiene kommer til å ha å ha behov for så lenge Fritidshuset holder stengt.

Noen av utfordringene som Kirkens Bymisjon nå møter på er at de ikke vet hvor mye mat de klarer å få tak i. Mjaugeto forteller at de er i tett dialog med butikker samt Matsentralen i Vestfold og Telemark for å kunne dekke behovet for mat til de familiene som har det vanskeligst.

– Dette er en vanskelig situasjon for oss alle, og vi forsøker å hjelpe til så godt vi kan så lenge vi kan. Både med tips til aktiviteter for familiene, samtaler og støtte per telefon og tilbud om mat.