I juni i fjor flyttet 31 år gamle Fredrik Tronhuus tilbake til Vestfold med samboer og to barn, nærmere bestemt til Skallevold. Allerede i mai samme år henvendte de seg til Tønsberg kommune for å forhøre seg om muligheten for barnehageplass. Svaret var at søknadsfristen for barnehageplass er i mars 2023. Plass i barnehageåret 2022 – 2023 kunne de altså bare glemme. I utgangspunktet bød det seg ikke noen mulighet før i august 2023 – altså ett år og to måneder etter at familien kom flyttende til Tønsberg.

Men Tronhuus og samboeren ga seg ikke uten videre. De hang på kommunen, spurte og maste. Til slutt fikk de barnehageplass til eldstejenta fra 31. august i fjor. Og da de spurte om plass til yngstemann også, fant kommunen en plass på dagen.

Tronhuus jobber som kommunikasjonssjef, har vært fylkespolitiker og politisk rådgiver for Høyre på både regjerings- og stortingsnivå. Han er med andre ord en talefør og ressurssterk person som ikke står med luen i hånden i møtet med offentlige etater. Andre vil nok ikke slåss på samme måten, selv om de er aldri så misfornøyde. Men det er ikke det første eksempelet vi ser på at det både er nødvendig og effektivt å mase hvis man skal oppnå noe overfor det offentlige. Er det slik det skal være?

Uansett er det viktigste at Tronhuus nå setter søkelyset på barnehagetilbudet i Tønsberg. Som alle andre steder i landet trenger vi at folk med ulike former for kompetanse kommer hit for å bo og jobbe. Da holder det ikke å måtte vente 14 måneder på barnehageplass. Hvis det betyr at en eller begge foreldre må redusere arbeidstiden for å kunne gå hjemme med barna, kan det være nok til at de tenker seg om en gang til før de velger Tønsberg.

Dette skjønner selvsagt også politikerne. Det er bred enighet i kommunestyret om at kapasiteten i barnehagene må økes, men uenighet om hvor stort Tønsbergs lokale handlingsrom er til å gjøre noe. Gunhild Rui (Ap) viser til at det er satt av 1,2 millioner til flere plasser og at det er utredet hvordan flere kan få plass på kortere tid, men mener et krafttak er avhengig av at staten bidrar. Mathias Willassen Hanssen (H) mener det rødgrønne flertallet er for lite offensive og løsningsorienterte, og at retten til nærbarnehage for alle må tas med i videre planlegging.

Uenigheten viser at barnehage bør bli et sentralt tema i Tønsberg-valgkampen. Vi trenger et bedre tilbud. Hvem kan og vil levere?