I Tønsberg Blad onsdag 10. april skrives det om fordeling av hytter over flere generasjonsledd og hvordan det ofte fører til hyttekrangler og utfordringer med flere eiere og brukere. I den forbindelse uttaler Dag Jørgen Hveem, jurist og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, at problemet ofte kan løses ved å skrive et testament som barna ikke trenger å vite noe om før foreldrene har gått bort. Det er en meget kortsiktig løsning som kaster bensin på hyttekrangel-bålet, og antakelig vil bidra til å forverre og dimensjonere eventuelle hyttekrangler.

Hveem har imidlertid noen gode poeng i sine uttalelser. Blant annet anbefaler han at hytteeiere i eldste generasjon lufter teamet med barna før de bestemmer seg for hva de skal gjøre med hytta i arvefordelingen. Dette er en god fremgangsmåte, for å sjekke av eventuelle ulike ønsker om fordelingen av arven fra barnas side. Kanskje et av barna ikke har noe interesse av å arve hytta? Greier man å kartlegge slike forhold i forkant av et arveoppgjør, kan barnet som ikke ønsker hytta i stedet bli tilgodesett med andre verdier eller eiendeler den dagen arven skal gjøres opp, og unødvendige krangler kan unngås.

 

 

Videre påpeker Hveem at en god del forholder seg passive til eget arveoppgjør, da de ikke orker å oppleve krangel mellom barna. Hveem mener at det i slike tilfeller er viktig å ha en plan og at problemet kan løses ved å sette opp et testament som ikke barna trenger å få vite noe om før foreldrene har gått bort. En slik tilnærming til et arveoppgjør kaster dessverre bensin på bålet og bidrar om mulig til å forverre og forsterke krangler mellom arvtakerne – oftest søsken - den dagen arven skal gjøres opp.

Jeg har selv bistått mange familier i ulike arveoppgjør. All min erfaring tilsier at både det å holde seg passiv og det å holde testament skjult for arvingene er en dårlig løsning på saken. Det er bare en måte å forskyve og forsterke problemet på. Resultatet blir ikke nødvendigvis bare krangel arvingene imellom, men etter hvert ser man ofte at fokuset også vendes til arvelater og en tanke om at de har etterlatt seg et uryddig arveoppgjør. At noen ønsker å bidra til å svekke sitt eget ettermæle er neppe riktig, men åpenhet om egne verdier og tanker om fordeling vil i det minste redusere risikoen for at arvingene sitter igjen med negative tanker etter et konfliktfylt skifte.

 

Arv og testament er et følsomt tema for mange, og er derfor noe som i liten grad snakkes om. Historisk er det kun 1 av 10 nordmenn som skriver testament og jeg vil tro at enda færre snakker om hva de faktisk har skrevet i testamentet. Videre er nordmenn heller ikke vant til at familie eller slektninger gjør omdisponeringer eller forfordelinger i arven, så hvis dette ikke har vært snakket om før den dagen arven skal gjøres opp, fører det ofte til uforutsette utfordringer og tvister.

Min beste anbefaling er derfor å snakke med dine nærmeste, og være åpen om hva som er viktig for deg. Ved å snakke med barna om hvordan du ønsker at hytta skal videreføres og hvorfor du ønsker det på den måten, vil det på sikt gro frem en aksept for dine ønsker, selv om du møter motstand første gang teamet tas opp.

Fordelene med å skrive testament er mange og Hveem har rett i at å skrive testament kan være en god løsning for å unngå tvangssalg, konflikter og budkamp på hytta søsken imellom. Med ikke hold testamentet ditt hemmelig. Snakk om det så ikke fordelingen kommer som et sjokk på arvingene. Det er gjennom åpenhet at du bidrar til å bevare familiefreden både før og etter du faller fra.