Det er valg og alle partier snakker opp sin egen politikk og gjerne også ned de andres. Noen forsøker også å skremme velgerne fra å stemme på enkelte partier. Høyresiden vier endel oppmerksomhet til SV sin skattepolitikk, at den vil øke skattetrykket og gi folk mindre handlingsrom. Det er behov for litt fakta her:

Det er helt riktig at SV og flere andre partier på venstresiden ønsker å øke skattene, men for hvem og hva vil det bety for deg?

Tjener du under 600 000,- vil du betale mindre skatt enn du gjør i dag. Har du en inntekt mellom 600 000,- og 700 000,- får du 757,- mer i årlig skatt, ligger du mellom 700 000,- og 800 000,- så øker det til 6 382,- så øker det noen tusenlapper for hvert hundretusen opp til en million. Men tjener du over 5 millioner så vil beløpet bli 1 266 269,-, men med den inntekten burde det allikevel være mer enn nok til salt i grøten.

Så hva får vi i igjen for dette? Jo vi får en tannhelsereform som alle nyter godt av uansett inntekt, gratis SFO så alle barn uavhengig av foreldres inntekt får være med på leken, en bedre kommuneøkonomi så tjenester innenfor psykisk helse, hjemmetjenester, skole og sykehjem blir bedre.

Det handler om å bygge ut velferden for de mange, det handler om et bedre samfunn med små forskjeller som alle nyter godt av - også de aller rikeste av oss. Det handler om en rettferdig fordelingspolitikk. Så om du er litt mindre skremt nå, stem SV. Godt valg!