Det er flere partier som foran høstens stortingsvalg har tatt til orde for å utvide grensen for fri abort. Min mening er at vi alle må verne om barnet. Fra graviditeten starter, gjennom svangerskap, fødsel og videre i livet. Jeg kan forstå at det kan føles uriktig at en nemnd skal avgjøre om et foster skal få leve eller ikke. Men jeg vil tro at utvidede grenser for fri abort kan øke antall svangerskapsavbrudd.

Vi har alle engang vært et foster. Vi har alle vært helt avhengig av næring, varme og trygghet fra mor i fosterlivet.

Råderett over kvinnens egen kropp er et argument som brukes i samtalen om abort. Fosteret er avhengig av morens kropp, men det er ikke en del av den. Barnet har sin egen kropp, egen blodtype, og eget arvemateriale. Allerede 22 dager etter befruktning begynner barnets hjerte å dele seg opp i kammer, det starter å slå og pumpe blod.

Begge foreldrene har ansvar for å verne om barnet. Kommende fedre har et spesielt ansvar for å støtte og gjøre forholdene best mulig for den gravide helt fra svangerskapets start . Vi trenger hverandre. Når vi er små og svake aller mest. I fosterlivet, i sykdom og kriser og når livet går mot slutten.

Se på partiprogrammene. Stem på de som kjemper for retten til liv både for oss som er født og for de som enda ikke er født.