(Nettavisen) Mange personer som er smittet med koronaviruset kan kanskje spre smitten videre, selv om de foreløpig ikke viser tegn til å ha symptomer. Det viser en ny studie som er gjennomført på koronasmittede personer i Singapore og Tianjin i Kina.

Studien viser at to tredjedeler i en smitteklynge i Singapore og tre fjerdedeler i en klynge i Tianjin har tilsynelatende blitt smittet av personer som fortsatt er i inkubasjonstiden (tiden det tar fra smitte til synlige symptomer), og ikke har vist tegn til symptomer på covid-19-sykdommen.

Det er i så fall illevarslende funn, og innebærer at tiltak som å isolere folk først når de viser symptomer, er mindre effektivt enn det man håpet.

- Man antar at viruset smitter kanskje dagen før symptomene kommer. Det gjør det utfordrende å bygge på den strategien med å isolere kjente smittetilfeller. Det trengs andre tiltak også, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, til Nettavisen.

Analyserte smitteklynger

Det er forskere i Belgia og Nederland som har analysert såkalte generasjonsintervaller blant smittede i Singapore og Tianjin. Generasjonsintervaller er tidsavstanden mellom øyeblikket en person blir smittet til samme person overfører smitten videre til en annen.

Snittet for generasjonsintervallet for smitteklynger i Singapore og Tianjin var henholdsvis 5,2 dager og 3,95 dager. Videre analyserte forskerne andelen av smitteoverføringene som sannsynligvis ble overført av personer som fortsatt var i inkubasjonsfasen, og dermed var symptomfrie.

Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter i studien, ettersom forskerne ikke hadde tilgang til helt presis informasjon om hvem som smittet hvem i de to smitteklyngene som ble undersøkte.

Men selv de mest forsiktige estimatene viser at det var en vesentlig smitteoverføring av koronaviruset fra folk som ennå ikke var blitt syke, skriver The Guardian.

I smitteklyngen i Singapore var tilsynelatende mellom 45 og 84 prosent av smittetilfellene blitt smittet av personer som fortsatt var i inkubasjonsperioden. I Tianjin i Kina var tallene mellom 65 og 87 prosent.

LES OGSÅ: Sykehuset i gul beredskap – planlagt behandling utsettes

- Ytterligere tiltak er også påkrevd

En av forfatterne bak studien, Tapiw Ganyani, sier at tallene tyder på at isolering av synlig syke personer ikke vil være nok til å stanse utbruddet.

- Det er usannsynlig at disse tiltakene alene vil være effektive nok til å kontrollere covid-19-epidemien, sier han, ifølge The Guardian.


- Ytterligere tiltak, som å holde avstand fra hverandre, er også påkrevd, sier han.

Funnene i studien støtter tidligere uttalelser fra Maria Van Kerkhove, som leder WHOs avdeling for nye sykdommer. Hun har nylig sagt at foreløpig og tilgjengelig data tilsier at pasienter smitter mer i tidligere faser av sykdomsforløpet, inkludert før de har synlige symptomer.

En annen studie fra Tyskland, som analyserte ni korona-pasienter, viste at viruset kan allerede ha vært avtagende da symptomene ble synlig.

Barnelege: Hold deg og dine inne!

Nå som alle skoler og barnehager er stengt i to uker framover, er det mange frustrerte foreldre som ikke vet hva barna skal ta seg til. Mange er usikre på om det er utrygt å la barna omgås andre barn.

En lege ved barneavdelingen på Ullevål sykehus har frarådet foreldre å la barn og ungdom leke med andre barn og ungdom av hensyn til smitterisiko.

«Etter min mening skal IKKE barn og ungdom møtes nå. Dette har vi bare 2 måneder med forskning på. Så vidt vi vet går det bra med barn, men ikke med besteforeldre og andre voksne. Barn er smittespredere! Jeg blir opprørt av at de (myndighetene) ikke advarer mot lek. Bli hjemme! Hvis jeg overdriver er det ok. Hvis ikke har vi gjort alt vi kan ? Hold deg og dine inne! Beskytt helsepersonell og alle dine ?Hilsen Dr. Charlotte Brun, OUS. Ullevål,» lyder en Facebook-melding som har over 1200 delinger i skrivende stund.

- Er det greit at barn leker med hverandre nå som de er hjemme fra barnehage og skole, eller er det en fare for at de smitter hverandre, Aavitsland?

- Utgangspunktet her er å redusere hyppigheten av kontakt mellom mennesker på befolkningsnivå. Når skolene er stengt, har man tatt bort veldig mange kontaktpunkter. Om en unge vil leke med naboungen, så synes jeg ikke det gjør noen ting. Min sønn som er ti år, er nå ute og sparker fotball med to klassekamerater, sier Aavitsland.