Kommunedirektør Egil Johansen pleier å være tydelig, og det er han også overfor Tønsbergs Blad denne gang: Kommunens kostnader neste år blir betydelig høyere enn inntektene. Forskjellen blir et tresifret antall millioner kroner. Kommunen har penger på bok som man kan ta av for å få budsjettet i balanse og dermed unngå de mest smertefulle kuttene. Men over lengre tid kan man ikke fortsette å bruke av sparepengene for å finansiere drift. Derfor er det ingen vei utenom: Kommunens utgifter må ned, varsler Johansen.

Ingen er tjent med at kommunen ikke driver i balanse på lengre sikt. Utsetter man å ta grep nå, blir man før eller senere nødt til å gå langt hardere til verks enn på det 2023-budsjettet Egil Johansen & co. sender over til politikerne i november. Men for en kommune som relativt nylig har vært igjennom en periode med meget stram økonomi, er det krevende å måtte jage innsparingsmuligheter nok en gang. Den administrative toppledelsen har startet en diskusjon med politikerne for å se hvor det kan kuttes. Det kan bli nødvendig å utsette investeringer og nysatsinger, og se på hvordan man kan drive billigere på alle områder.

Samtidig er det viktig å skjerme gruppene som trenger det mest. Ikke minst barn og unge. Nylig omtalte Tønsbergs Blad en undersøkelse fra Unicef, der Tønsberg ligger helt nede på 229. plass blant norske kommuner når det gjelder satsing på barn og ungdom. Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) påpekte i et innlegg at målingen bare viser pengebruken, og at kommunen driver mange av tjenestene med god kvalitet. Det er sikkert riktig, men det er en grense for hvor mye effektivitet og godt faglig nivå kan kompensere for kutt i bemanning og økonomiske ressurser.

Med økende rentenivå og høye priser på matvarer, drivstoff og strøm, vil mange familier få trangere økonomi i året som kommer. For lavinntektsfamilier kan det bli kritisk. For å unngå et økende sosialt utenforskap blant barn og unge, er det viktig at fritidsaktiviteter o.l. fortsatt er tilgjengelig for alle. Ikke minst gir støtte til frivilligheten mye igjen for pengene.

Olav Sannes Vika (SV) roper nok en gang på eiendomsskatt for å motvirke kommunale kutt. Eiendomsskatt gir selvsagt mer penger i kassen, men rammer også usosialt fordi den ikke tar hensyn til inntekt og betalingsevne. I en tid hvor folk flest får dårligere råd, er det ikke veien å gå.