Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter overfor NTB at smitten fortsatt brer om seg. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet opplyser at:

  • 338 pasienter ble innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 51, mot 368 uken før. Det var 17 nye intensivinnleggelser og 81 dødsfall.
  • 532 pasienter ble innlagt med influensa, mot 390 i uka før.
  • 238 ble lagt inn med RS-virus, mot 159 i uka før.

Samlet var det over 2.000 innleggelser av pasienter med ulike luftveisinfeksjoner i uke 51.

– Belastningen på helsetjenesten økte ytterligere i uke 51. Belastningen skyldes dels mange pasienter og dels at mange helsepersonell er syke selv, sier Aavitsland.

– Vi hadde rett før jul møte med landets fylkesleger og regionale helseforetak. De bekreftet at det da var en del belastning på landets legevakter og sykehus, og at noen sykehus hadde økt beredskap. De hadde planer for ytterligere styrking ved behov, sier FHI-overlegen.

LES OGSÅ: Tre virus herjer – denne gruppen må derfor bruke munnbind

Helsearbeidere jobber ekstra

Sykehusene og kommunehelsetjenestene følger vaktplaner, understreker Nakstad. Noen sykehus har høynet beredskapsnivå på grunn av stor pågang av pasienter som kommer samtidig som det er økt sykefravær hos ansatte.

– Alle ledige vakter forsøkes da fylt av kolleger som jobber ekstra, skriver Nakstad i en epost.

Helsedirektoratet har ikke per i dag tall på hvor mange som jobber ekstra ved sykehusene denne julen.

– Ved noen avdelinger har man mulighet til å styrke bemanningen ytterligere ved at personell som har fri møter på jobb, men dette krever vanligvis et økt beredskapsnivå og vil da justeres etter behov, skriver den assisterende helsedirektøren.

Folkehelseinstituttet leverer normalt en ukesrapport på torsdager med oppsummering av hvordan influensa og koronasituasjonen arter seg. På grunn av romjulen blir det først en ny oppdatering neste uke, opplyser FHI.

LES OGSÅ: Sykehuset ber innbyggerne være forsiktige: – For mange pasienter og høyt fravær

Krevende, men under kontroll

De fire helseregionene beskriver en krevende og presset hverdag, men at situasjonen er under kontroll.

– Uke 51 var til nå mest belastende, skriver Helse Nord i en oppdatering om pasienter med influensa, RS-virus, akutt magetarminfeksjon og covid-19.

Spesielt de medisinske sengepostene rapporterer høyt belegg. Helgelandssykehuset har nå gått over til grønt beredskapsnivå.

– Det er en økt tendens til at det blir lagt inn i sykehus flere eldre og skrøpelige med virale luftveisinfeksjoner, og som ikke klarer seg hjemme, og kommunene har svært begrenset mulighet til å håndtere smittepasienter på korttidssenger eller helsehus, opplyser Helse Nord.

Samtidig beskriver helseregionen at det er ekstra krevende med et høyt antall utskrivingsklare pasienter. Mange av dem må ha enerom.

LES OGSÅ: Ny strøm av pasienter og stadig flere virussyke ansatte: – Situasjonen er uforutsigbar

Fulle sykehus, sliten stab

Helse Vest opplyser at universitetssykehuset i Stavanger fortsatt holder seg på grønt beredskapsnivå, mens ingen andre sykehus i helseregionen foreløpig har hatt behov for å øke beredskapen.

I Helse Midt-Norge har alle sykehusene økende pågang, men belastningen varierer. Verst er det trolig i Møre og Romsdal.

Samtidig stiger sykefraværet blant de ansatte. Det er iverksatt lokale tiltak ved flere sykehus for å sikre bemanningen. Samtidig har man skjerpet smitteverntiltak ved akuttmottak og økt testingen for korona og influensa.

– Dette betyr at de kjente utfordringene med «fulle sykehus» og en sliten stab av ansatte er mer følbare nå enn tidligere i høst og vinter. På tross av det har ingen av sykehusene så langt valgt å øke beredskapen. Men dette vurderes selvsagt fortløpende, skriver Helse Midt-Norge.

Helse sør-øst, som er den største helseregionen, har i romjula ingen samlet oversikt over innleggelser og bemanning ved sykehusene.

LES OGSÅ: FHI: Svak koronaøkning – rask økning i influensa