Nå er det blitt alvor i landet:

Det blir ikke tillatt å blande

en mann som er frisk

med én som har risk!

Vedkommende får reprimande!


Hva gjør vi hvis alle blir sjuke?

Det kan nemlig skje neste uke!

Vi håper da på

at smitten blir brå;

hvis ikke: et statsbudsjett sluke!


Men, heldigvis: Staten har penger,

og gir oss det meste vi trenger.

Men hvis alt går galt (helt monumentalt),

da mangler det sykehus-senger!