Kunnskapsstatus er at stråling fra trådløs teknologi ikke er helseskadelig så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene. All relevant forskning blir vurdert etter vitenskapelige kriterier og legges til grunn når DSA gjør sine vurderinger på dette fagfeltet. Søgårds retoriske spørsmål til politikerne om hvorvidt de er villige til å la liv gå tapt på dette feltet, er kun egnet til å skape frykt.

LES OGSÅ: Derfor må 5G stoppes!

Foreløpige målinger av 5G viser at strålingen fortsatt vil ligge langt under de anbefalte grenseverdiene som er satt av den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). Det er altså ikke noe som tyder på at strålingen vil øke betydelig. Strålingen fra 5G er ikke vesentlig annerledes enn den som allerede er rundt oss i dag. Det er dermed ikke grunnlag for å si at strålingen fra 5G er farligere enn strålingen fra 3G og 4G.

Myndighetene i Norge følger nøye med på strålingen fra 5G etter hvert som teknologien testes ut og tas i bruk. Siden det ikke er noe som tyder på at strålenivåene vil nærme seg grenseverdiene, er det ikke behov for å sette inn tiltak for å beskytte mot denne teknologien.