Som fagmyndighet må vi understreke at det ikke er grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig ut fra den kunnskapen vi sitter på i dag. Vi har brukt mobiltelefoner og radiosendere i flere tiår og det er forsket mye på hvordan dette påvirker helsen vår. Forskningen har ikke funnet risikofaktorer av betydning for folkehelsen. At strålingen fra trådløs teknologi ikke er helsefarlig er det rådende synet blant flertallet av forskere i dag, og det støttes av EUs vitenskapelige komité.

Foreløpig er det gjort få målinger på verdensbasis av strålingen fra 5G. Årsaken er at 5G-teknologien fortsatt er under utvikling. Men de 5G-målingene vi har sett resultater fra, viser at strålingen ligger langt under de anbefalte grenseverdiene som er satt.

Det er verdt å merke seg at strålingen fra 5G ikke kommer i tillegg til den strålingen vi utsettes for fra 3G og 4G. Erfaring viser at ny teknologi ofte tar over for den gamle og stråler mindre. Mobilantennene kommer til å måtte stå tettere for å kunne kommunisere med hverandre når vi tar i buk 5G. Det kan gi økt stråling rundt oss, men strålingen vil fortsatt være så svak at det ikke vil være helsefarlig.

LES OGSÅ: Nå må våre myndigheter slutte å la seg forføre!

Ikke fagfolk

Søgård mener appeller fra forskere og leger verden rundt som er bekymret over den økte strålingen fra trådløs teknologi må være nok til å stoppe 5G i Norge. Men som fagmyndighet kan ikke vi ta hensyn til slike underskriftskampanjer. Det er også greit å være klar over at mange av dem som skriver under slike appeller ikke er fagfolk på feltet, men kan være alt fra tannleger til kiropraktorer.

Søgård viser også til at det Europeiske akademiet for miljømedisin (EUROPAEM) er kritiske til strålingen fra trådløs teknologi og ber om handling. EUROPAEM er en interesseorganisasjon og representerer ikke noen fagmyndighet eller noe fagmiljø. Så heller ikke slik aktører kan vi ta hensyn til i arbeidet vårt med å beskytte folk mot stråling. For å sikre folkehelsen må vi lytte til den samlede forskningen fra eksperter verden over. Den konkluderer med at strålingen fra trådløs teknologi ikke er helsefarlig.

Myndighetene kommer til å følge nøye med på strålingen fra 5G etter hvert som teknologien testes ut i Norge og tas i full bruk etter 2020. Slik skaffer vi oss et godt bilde over den faktiske strålingen. Vi vet at den kommer til å være lav og at folk trygt kan ta i bruk den nye teknologien.