13. juli ble det klart at regjeringa vil sende norske soldater til Mali, for å forsvare militærkuppregimet der mot opprørere. Soldatene skal stå under ledelse av Frankrike, som under kolonitida var en av Europas verste kolonimakter, og siden har vært snare til å bruke brutal militær makt til å opprettholde sine interesser i sine tidligere kolonier. Rødt sier klart nei til at Norge skal dras inn i enda en krig.

Krigsdeltakelsen er vedtatt av regjeringa, men skal ikke legges fram for stortinget. Regjeringa har sikra seg støtte fra Arbeiderpartiet, og har dermed flertall. Feilen fra Libya-krigen i 2011, der den rød-grønne regjeringa uten å involvere stortinget gikk til krig via SMS, er i ferd med å gjentas.

I disse dager trekker amerikanske og europeiske styrker seg ut av Afghanistan med halen mellom beina, og Taliban ser ut til å gjenerobre store deler av landet. Krigene i Irak og Syria skapte IS. Krigen mot Libya brøt FN-mandatet, drepte tusenvis av uskyldige, drev millioner på flukt og førte til en massiv oppblomstring av islamistisk terror, som spredte seg til en rekke land, deriblant Mali. Ingen av disse krigene har skapt stabilitet, fred eller demokrati. De har skapt destabiliserte land og regioner, med fruktbar grobunn for livsfarlige terrorgrupper. Dette burde regjeringa og AP snart ta lærdom av.

Regjeringa sier det folkerettslige grunnlaget for krigsdeltakelsen er en invitasjon fra regimet i Mali som nylig tok makta gjennom et militærkupp. Det holder ikke. Lærdommen fra Libya-krigen, som også ligger til grunn for anbefalingene fra et tverrpolitisk stortingsutvalg, var nettopp at det trengs mer demokratiske prosesser og mer sjølstendige vurderinger før Norge skal gå til krig. Her gjør man altså det stikk motsatte – sender norske styrker i krig i ly av sommerferien, på bakgrunn av invitasjon fra en tidligere europeisk kolonimakt og et afrikansk militærkuppregime.

Rødt er mot norsk deltakelse i stormaktenes krigseventyr. Norske soldater bør aldri sendes utenlands uten demokratisk forankring i stortinget.Ingen norske soldater til Mali!