Det var torsdag forrige uke at eleven fikk påvist koronavirus. Den smittede og familien ble satt i hjemmekarantene.

Nå, fem dager senere, opplyser skolen at det ikke er konstatert nye personer med smitte. Det er riktignok flere elever i hjemmekarantene, men skolen driftes som normalt.

Elevene får faglig oppfølging via digitale plattformer.

Bedre renhold

Nøtterøy videregående har nå skjerpet rutinene for renhold. Det betyr at kontaktflater som blant annet dørhåndtak, pulter og servanter blir vasket ekstra godt.

Såpedispensere og dispensere med desinfiserende midler etterses og etterfylles daglig.

Alle elever må også ta med PCene sine hjem fra skolen hver dag.

Gymlærerne gjennomfører også flere risikodempende tiltak. Blant annet ved å gi elevene råd for forebygging av smitte. De vurderer også alltid de planlagte aktivitetene og om det er mulig å erstatte disse med andre aktiviteter med lavere risiko for smitte.

Forbereder seg

Ifølge skolen forbereder nå fylkeskommunen seg på mulige scenarioer på grunn av utviklingen og spredningen av koronaviruset.

De lokale helsemyndighetene i kommunen beslutter om skolen bør stenges eller ikke. Dette er tiltak som eventuelt skjer i samråd med skoleeier, som er fylkeskommunen.