Det er ikke registrert smitte blant pasienter eller ansatte ved sykehjemmene i Tønsberg. Det sier fungerende virksomhetsleder Bodil Bøe Bettum ved 14.30-tiden mandag ettermiddag.

– Driften går som vanlig hos oss, men det er full besøksstans og adgangskontroll ved sykehjemmene. Alle pårørende er informert om dette, sier Bettum.

Mange i karantene

Hun sier det er krevende tider og utfordrende med hensyn til bemanning.

– Det er en del ansatte som sitter i karantene fordi de har vært på reise. Heldigvis er det etter hvert flere som er ferdig med de 14 dagene. Det er uansett svært viktig at alle overholder karantenereglene, sier Bøe.

Sykehjemmene i Tønsberg følger rådene fra Helsedirektoratet og henger opp plakater hvor det informeres om besøksstansen.

LES OGSÅ: Nå stenger de banene for aktivitet. Fjerner mål, slår av flomlys, bruker sperrebånd og info

På Helsedirektoratets hjemmesider begrunnes besøksstansen slik:

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste på sykehus. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn og fødende. Når man gjør unntak må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settes inn dersom den besøkende har:

■ Vært i land utenfor Norge siste 14 dager

■ Har symptomer på luftveisinfeksjon