Inger Lill hadde et håp om at kanskje 50 mennesker ville komme – interessen var så stor at seminaret måtte flyttes

På forhånd hadde Inger Lill Arnesen håpet at hun kanskje skulle klare å samle rundt 50 personer.