Gå til sidens hovedinnhold

Integrering er investering

Lørdag 24.10. 2020 ble jeg nominert på sjette plass på Miljøpartiet De Grønnes liste i Vestfold til stortingsvalget 2021. Jeg er glad for at jeg ble nominert, men det har en litt vond bismak.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innvandrere er en stor andel av befolkningen i Vestfold og i Norge nå, og disse trenger også ha en representant som de kan identifisere seg med. Nominasjonskomitéen hadde gjort en veldig veloverveid jobb med å sette en toppkandidat på første plass, en kvinne på annen plass, en ungdomsrepresentant på tredje plass og innvandrerrepresentanten på fjerde plass. Som det står i nominasjonskomiteens begrunnelse for å sette meg på lista:

MDG vil som parti representere regnbogen, og Omar tek med seg fleire av fargane inn på lista. Han set fellesskapet høgt, i partiet, og i samfunsutvikling, og prioriterer arbeid for auka deltaking i dei beslutningsprosessar som innverkar på liva våre.

LES OGSÅ: Fra innvandrer til dugnadsborger

Til tross for nominasjonskomiteens begrunnelse ble det banket en annen representant uten innvandrerbakgrunn eller annen minoritetsbakgrunn inn på fjerde plass. Argumentet for å banke denne personen inn på fjerde plassen var at det måtte være flere representanter fra dette området i Vestfold. Vestfold er en liten region i Norge hvor det er kort avstand mellom stedene, så dette var et dårlig argument etter min mening.

Dette gikk på bekostning av å ha en med innvandrerbakgrunn høyt oppe på lista. Jeg tapte avstemningen om fjerdeplassen. Jeg har ikke noe imot etnisk norske, og det hadde vært helt greit at jeg hadde blitt byttet ut med en annen med innvandrerbakgrunn på fjerde plass.

LES OGSÅ: Færder ble bedt om å ta imot 11 flyktninger – vil ta imot 20

Teori og praksis

Det er svært viktig at innvandrere blir godt integrert i samfunnet. Det står det i Miljøpartiet De grønnes partiprogram også:

De Grønne vil føre en ansvarlig og solidarisk innvandringspolitikk, og en god og inkluderende integreringspolitikk for dem som av ulike årsaker kommer til landet. Vellykket integrering gir folk mulighet til å ta ansvar for egne liv, delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk. God integrering gir også viktige ressurser og impulser til samfunnet, bidrar til å skape gode bomiljøer og til å hindre radikalisering.

LES OGSÅ: De siste månedene har vært preget av ungdomsvold og trusler. Nå skal skoleeierne til bunns i problemene

Da må det ikke bare stå på papiret, men man må også vise det i praksis. Gjennom flere hundre år har kvinner kjempet for å bli representert og valgt inn i posisjoner, partier, styrer og ledelser. Begrunnelsen har tidligere vært at kvinner ikke har vært gode nok, men det har jo ikke stemt i ettertid, når kvinnene fikk mulighet, så viste det seg at de var like gode som mennene, og gjerne bedre. Sånn er det med innvandrere også, de er like gode som etniske nordmenn bare de får slippe til, og får vise at de er en stor ressurs fordi de har en annen bakgrunn og erfaring som er nyttig å få inn. Hvis vi ser på innvandreres representasjon i partier, ledende stillinger og styrer i Norge, er den svært liten.

Jeg har sett at partimedlemmer har satt bannere med "50 er ikke nok" og "blacklivesmatter" på sine Facebook-profiler, dette er vel og bra, men når det kommer til å støtte og stemme frem innvandrere til posisjoner i partiet, er de plutselig ikke gode nok. Jeg har kapasitet, kunnskaper, utdanning og lang erfaring i partiet, så jeg kunne ha vært denne representanten som partiet trenger, og som de sier at de trenger.

LES OGSÅ: Martine mener alle har rett til informasjon om korona på sitt eget morsmål: – Dette er et kjempeviktig tiltak

Har viktig erfaring

Miljøsaken er en internasjonal sak som krever at vi støtter hverandre internasjonalt for at vi skal klare å finne løsninger på alle miljøutfordringene. Jeg har bodd i fire forskjellige land med miljøutfordringer. MDG og andre partier trenger personer som har erfart miljøutfordringene, og som kan være med på å løse miljøutfordringene globalt, jeg har denne kompetansen, men nominasjonsmøtet (25 medlemmer) i MDG i Vestfold valgte å støtte personer som lignet på seg selv etnisk. Det vil si at hvis Miljøpartiet De Grønne får et direktemandat på Stortinget neste periode, vil MDG Vestfold stå uten noen vara med innvandrerbakgrunn til stortingsplassen.

LES OGSÅ: Adham til stortingspolitiker Lene: – Gjør en bra jobb med integrering

Å integrere seg som innvandrer i Norge er svært krevende, det har jeg merket. Jeg har jobbet svært hardt for å klare å bli integrert. Jeg var den eneste på lista som nominasjonskomitéen hadde satt opp som ble slått ut av en annen person forut for nominasjonsmøtet. Dette er sånn som man ser flere steder i verden, ikke minst i USA og i Frankrike, at i teorien sier man at innvandrerpersoner skal integreres inn i posisjoner, men når det blir alvor, plasserer eller velger man noen andre i disse posisjonene.

LES OGSÅ: Jeg ønsker å se regnbueflagget på alle fylkeskommunens videregående skoler

Dette er svært provoserende for innvandrere, og bygger opp et hat mot dem som gjør dette. Alle grupper må føle seg inkludert og integrert, og få medbestemmelse ellers føler man seg som annenrangs borgere, og kommer i opposisjon til resten av samfunnet. Vi ser at det er svært viktig å bygge en god integreringspolitikk i landet vårt ellers kan det bli de samme konsekvensene som vi ser i USA og Frankrike, hvor innvandrere ikke har blitt hørt og integrert godt. For meg er det svært viktig at hele samfunnet, ikke bare Miljøpartiet De Grønne tar dette på alvor, og til diskusjon, hvis vi ønsker å fortsette å profilere Norge som et land som setter inkludering av alle grupper høyt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.