Gå til sidens hovedinnhold

Inviterer til debatt om Tønsbergs fremtid: – Kulturminnene må ses på med andre øyne hvis vi skal nå klimamålene

Hva vil vi med byen vår? Hvilke kvaliteter er viktige for fremtiden? Hva slags bomiljøer vil vi ha? Hør ulike stemmer som har en mening om byen.

Ekspert på byplanlegging Håkon Iversen mener det grønne skiftet vil tvinge fram en større grad av fleksibilitet knyttet til konflikter mellom kulturminner og utbygging i Tønsberg. – Hvis man har for strenge restriksjoner knyttet til utbygging er det ikke mulig å nå klimamålene, sier han.

Håkon Iversen er utdannet master i Urban Design fra Universitetet i Sydney og er i tillegg utdannet i interiørarkitektur og møbeldesign og kunsthistorie. Han er leder for Bergen- og Stord-kontoret til LINK arkitektur.

Torsdag holder han innledningen før en debatt om byutvikling på biblioteket der også antikvar Siv Abrahamsen fra Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune, sivilarkitekt MNAL/Partner Charlotte Hyldahl fra KB arkitekter, prosjekt og utviklingssjef Geir Ove Johannessen fra Micasa og ordfører i Tønsberg kommune Anne Rygh Pedersen deltar. Panelet skal blant annet diskutere hva vi vil med Tønsberg, hvilke kvaliteter som er viktige for fremtiden og hva slags bomiljøer vil vi ha.

Må bo tettere

Iversen mener det grønne skiftet vil få stor betydning for hvordan byen kommer til å se ut i fremtiden.

– Tønsberg er en by med mange kulturminner i sentrum. Skal du bygge og fortette er det åpenbart en utfordring. Jeg er av den lesten at en historie har en begynnelse og en slutt, og så en begynnelse av en ny historie. Noen ganger mener jeg man skal lukke en bok og ikke overdrive bevaringsdelen, sier han.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030. For å få til det er bilbruken nødt til å gå kraftig ned.

– Da er man avhengig av at folk flytter til sentrum for å få fortettingen som kan svare på de politiske visjonene. Det er umiddelbart i konflikt med restriksjoner på utbygging knyttet til for eksempel kulturminner. Hvis man har for strenge restriksjoner knyttet til utbygging er det ikke mulig å nå klimamålene, sier han.

Flere må bo i byen

Han sier debatten om kulturminnevern vil bli mer og mer aktuell etter som samfunnet skal kutte i utslippene.

– Jeg mener vi er nødt til å ha en langt større grad av fleksibilitet. Det er en for bastant holdning med tanke på bevaring, sier han.

I tillegg til visjonene om utslippskutt vil befolkningsveksten føre til et stort behov for nye boliger.

– Globalt er det forventet en befolkningsvekst på 3,5 milliarder fram til 2050, og 70 prosent av befolkningen skal bo i byer. Det vi opplever nå er en tilsvarende urbanisering som vi gjorde under den industrielle revolusjon, men i langt større omfang, sier han.

To valg

Han mener politikerne i Tønsberg grunnleggende har to valg.

– Tønsberg er en by med et stort omfang av kulturminner. Da er det opp til politikerne å ta et valg om hvordan byen skal være og se ut. Enten bygger man opp under kulturminnestatusen som Tønsberg har og finner en form for balansert arkitektur knyttet til det. Eller så bestemmer man seg for å gjøre som mange japanske byer gjør – å rive alt og bygge nytt, fordi befolkningen øker.

Hvis vekten i hovedsak legges på bevaring, frykter han at sentrum vil forfalle.

– Da vil man få en smultringeffekt, altså at all utvikling vil skje i en ring rundt sentrum. Man vil få en bydelsdannelse rundt byen som etablerer sitt eget liv og næringsgrunnlag, og utarmer næringsveksten i sentrum. Da vil heller ikke mange bo i sentrum, sier han.

Debatten ledes av samfunnsviter og ansatt på Tønsberg og Færder bibliotek Stine-Marie Schmedling. Den er åpen for publikum og sendes i tillegg direkte på Tønsbergs Blads nettsider fra klokken 18.

Kommentarer til denne saken