Anleggsperioden var det påfallende lite flyt over, litt her og litt der, og så sto det stille. Så ut som helt uten mål og mening. Asfalteringen, som skal være selve finishen, er ikke bra. Litt småhumpete her og der, og gravd opp flere steder og lappet igjen etter ferdig dekke. Totalt uten fall inn mot sluk et langt stykke forbi nr. 22 (ca. 100 m). Og en svær dam foran innkjørselen.

Slukristene har de ikke giddet å løfte, så de ligger nede i noen hull, 5-7 cm dype. Slår godt når hjula treffer! Slurvete midtskjøter i veien, de skal nesten ikke synes. Som daglig bruker av veien, irriterer det meg, og kanskje flere. Veien er jo splitter ny!