WWF- verdens naturfond har forsket på isbjørner i Arktis, og forsket på hvordan disse fantastiske rovdyrene lever i Arktis. De har sett med bekymring på nedsmelting av isen i disse områdene. I rapporten antar de at om ca. 30 år vil det være isfritt på Arktis om sommeren. Allerede i 2013 oppdaget forskerne ved Universitet i Washington at 80% av polarisen var borte. Dette er svært bekymringsverdig. På grunn av klimaendringer vil Arktis og Antarktis varmes opp 2-4 ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Grunnen til dette er ifølge miljødirektorartet at Arktis har nådd en terskel der hvor den absorberte solinnstrålingen om sommeren begrenser isdannelsen den følgende høst og vinteren. Det er estimert at 278 gigatonn med is smelter på Grønland hvert år. Disse forandringene i Arktis og Antarktis øker tempoet til den globale oppvarmingen. Isbjørnen har store problemer med å tilpasse seg det nye klimaet, med mindre snø og is blir det vanskeligere for den å overleve. Når isen blir borte, vil isbjørnen miste sitt livsgrunnlag. Isbjørnen er avhengig av isen og snøen når den skal føde. Den lager et såkalt ynglehi i snøen der den føder en eller to isbjørnunger. Moren er avhengig av snøen og isen for å lage disse hiene. Uten snø har isbjørnen intet sted å føde, eller et hi ungene kan være i til de blir store nok til å utforske verdenen.

Isbjørnens kost består av store mengder selspekk. Den jakter på sel i de områdene der isen har samlet seg etter vårsmeltingen. Det er nettopp i disse ansamlingene at selen kommer opp for å hvile. Arktis varmes opp som følger av klimaendringene, og da samles isen enda senere. Isbjørnen må da vente lengre på å jakte enn den vanligvis gjør. Den finner da andre alternativer som kan holde den mett til isen samles igjen. Noen av disse alternativene kan være moskus, reinsdyr eller i verstefall søppel fra mennesker, men isbjørnen trenger lang tid for å lære seg å endre sitt livsgrunnlag. Dette kan da føre til at mange isbjørner sulter i hjel, fordi de ikke klarer å få tak i nok mat. Professor og forsker Peter Molnar fra University of Toronto har gjennomført en studie der de klarte å beregne at isbjørnen vil være utryddet om 80 år. Dette er i hovedsak grunnet klimaendringer ved Arktis, og at isbjørnen ikke har rukket å venne seg til sine nye leveforhold. Det er ikke bare isbjørnene dette går utover når Arktis smelter. Fugler, sel, sjøløver og ulike sorter av hval er noen av de artene som vil lide under konsekvensene av polissmeltingen.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Det jeg mener vi som enkelt mennesker kan gjøre for å bremse disse drastiske endringene i Arktis, er å minske forbruket vårt av klær, spise mindre kjøtt og fly mindre. Ved å gjøre disse enkle grepene tror jeg vi kan forhindre at isbjørnen forsvinner, og at isen på Arktis ikke smelter like raskt. Da får isbjørnen en mulighet til å tilpasse seg et liv på landjord uten polis. På WWF.no kan du hjelpe isbjørnen på Arktis ved å bli isbjørnfadder. Pengene går til isbjørnforskning og til vern av isbjørner.

Mye tyder på at polisen vil smelte og forsvinne helt hvis klimaendringene fortsetter i det tempoet det har i dag, og da vil livsgrunnlaget til isbjørnen endres eller forsvinne helt. Det er trist å tenke på at dette praktfulle dyret vil dø ut uten at vi forsøker å forhindre det.