I Tønsberg blad 3. august kan vi lese Dan Viggo Bergtun, president i World Veterans Federation sin bekymring for at Norske krigsveteraner ikke ivaretas godt nok. Den bekymringen deler vi i Rødt. Derfor har vi, helt siden vi kom inn på Stortinget kjempet for veteranenes sak.

I Norge har vi omtrent 100 000 veteraner som har tjenestegjort i utlandet. Bak det tallet er det 100 000 ulike liv og skjebner. Nettopp derfor er det så viktig at vi tar oppfølgingen på alvor. Tenk deg at du har kommet hjem fra oppdrag for den norske staten. Du får kanskje noe oppfølging når du kommer hjem og du forsøker å tilpasse deg det sivile livet igjen. Først flere år etterpå kommer smertene. Ikke fysiske, men psykiske. Det er opplevelsene fra krigen som har innhentet deg: den intense dødsangsten, en medsoldat som ble drept foran øynene dine, gnagende tvil om sivile ble truffet da du kom under angrep og skjøt tilbake for å redde livet.

Les også

Har Forsvaret igjen sviktet sine veteraner?

Først er det konsentrasjonsevnen som begynner å svikte. Du mestrer ikke lenger jobben. Så rakner samlivet og familien. Kanskje begynner du å drikke for å glemme. Tenk deg så at du går til helsevesenet og får en spesialisterklæring som sier at den psykiske skaden som nå har gjort deg arbeidsufør skyldes påkjenningene fra krigen og søker om erstatning.

I stedet for erstatning får du statens jernneve i ansiktet. Saksbehandlerne tror ikke på opplevelsene dine. Du blir en av de 80% som søker om erstatning, men får nei. For det er dessverre realiteten som kom frem i regjeringens veteranmelding fra i fjor: årlig utbetaling av erstatning til veteraner med psykiske skader er redusert med 75 prosent fra 2014 til 2018, og at nesten 80 prosent av veteranene som søker om erstatning får avslag.

Rødt er mot å risikere norske soldaters liv og helse i USA og NATOs tvilsomme krigseksperimenter i utlandet. Men vi er samtidig krystallklare på at når politikerne sender norske kvinner og menn i krig, så har staten et ansvar for å ivareta de som kommer skadde tilbake. Dessverre har Norges politiske ledelse valgt å prioritere motsatt: Siden 1990 har 32 milliarder av fellesskapets midler blitt brukt til militæroperasjoner i utlandet, men når det gjelder å bruke penger på å ivareta de som reiser ut sitter ikke pengene like løst. Det er en stor skam.

I 2018 fikk Rødt gjennomslag for en ankeordning for veteraner og i fjor fikk vi med oss et flertall i stortinget på å fjerne foreldelsesfristen for erstatningssaker for veteraner, samt at vi stanset en rekke kutt som regjeringa hadde foreslått. Fremover vil vi kjempe for at veteranene skal ivaretas bedre. Vi har blant annet bedt om en ny, uavhengig levekårsundersøkelse for veteraner for å kartlegge hva som er status. Og vi har bedt om fortgang i arbeidet med å ivareta Norske veteraner.

Så lenge Norge fortsetter å bruke penger på militære utenlandsoperasjoner, så bør vi kanskje kreve at hvert utenlandsoppdrag skal binde opp penger til oppfølging av veteranene etter at oppdraget er avsluttet.