6. august var dagen da atombomben ble brukt første gang over Hiroshima med umenneskelige konsekvenser. Den kalde krigen mellom Sovjet og USA som avløste annen verdenskrig, førte til utvikling av nye og enda farligere atomvåpen. Etter noen år med nedrustning utover 1980-åra er faren for atomkrig i dag like stor som under den kalde krigen.

Fredsarbeid og atomnedrustning var en viktig grunn til at SV ble dannet. Nå er dette minst like viktig: Trump har sagt opp nedrustningsavtalen som fjernet mellomdistanseraketter fra Europa. Han har skapt økt spenning i Midt-Østen gjennom å si opp Iran-avtalen. Samtidig nekter den norske regjeringen å underskrive FNs atomvåpenforbud. Avtalen om forbud av atomvåpen vil øke avspenningen gjennom å gjøre hjelp til produksjon, lagring og trusler om atomvåpen ulovlig.

SV har på Stortinget foreslått at Norge skal støtte forbudet. Vi har stilt krav til en kommende regjering fra AP om at de må signere forbudet om de vil ha SVs støtte. ICAN som vant Nobelprisen for to år siden for sitt arbeid for atomforbudet, har satt i gang en aksjon der byer som jo er målet for atomvåpnene, erklærer sin støtte til et forbud. I Norge har Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og mange andre byer sluttet seg til forbudet. SV vil at også Tønsberg skal signere ICANs by-appell!