Et flertall i kommunestyret støttet den såkalte heltidsstrategien, en bevisst satsing på at færre ansatte skal jobbe deltid og flere heltid. Fra nå av skal det bare lyses ut 100 prosentstillinger i kommunen. Men når turnusen innenfor helse- og omsorgssektoren samtidig må sikre nok bemanning til å levere de tjenestene man skal, betyr det at de ansatte må jobbe vesentlig mer i helgene fordi det blir færre å fordele vaktene på.

Det er selvfølgelig kommunens oppgave nummer én å skaffe innbyggerne tjenestene de trenger og har krav på. At kapasiteten går ned i eldreomsorgen utelukkende som følge av en annen måte å rekruttere og organisere seg på, er ikke akseptabelt. Og i valget mellom innbyggernes og de ansattes interesser, må politikerne hele tiden ha for øye at de har sitt oppdrag fra innbyggerne.

Samtidig er kommunen fullstendig avhengig av å ha sine egne ansatte med på laget. Derfor er det trist å se at enkelte politikere ikke klarer å håndtere saken med klokskap, som da lederen av utvalget for mestring, helse og velferd, Trude Viola Nordli (Ap) uttalte i kommunestyret at «jeg vil heller ha en blid bestemor og ta med en sur tillitsvalgt på kjøpet.» Den arrogante holdningen fra Nordli og resten av det rødgrønne flertallet har vakt både skuffelse og irritasjon hos de tillitsvalgte. Det er ikke noe godt utgangspunkt for videre samarbeid.

Det er mange argumenter for en heltidsstrategi. Det gir flere en lønn som er til å leve av, det gir mer erfaring og kunnskap. Samtidig er det en grunn til at mange jobber deltid innenfor helse og omsorg. En krevende turnus går ikke alltid godt i hop med en familiesituasjon. Hvis hver enkelt må jobbe betydelig mer i helgene for å få turnusen til å gå opp, frykter vi at dyktige medarbeidere velger bort Tønsberg kommune.

Bladet Sykepleien gjennomførte i fjor en undersøkelse som viste at 72 prosent av sykepleierne i kommunesektoren i Norge vurderte å slutte i jobben. Med andre ord kan Tønsberg på ingen måte ta for gitt at folk blir værende. Derfor bør kommunen og dens politiske ledelse snarest mulig legge bort den steile linjen og gå i dialog med de tillitsvalgte. Slik ivaretar de også innbyggernes behov best.