Gå til sidens hovedinnhold

Ja til et enda bedre busstilbud

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi vil ha økt fokus på gående, syklende og kollektivtrafikk. Vi vil ha en byplanlegging som utvikler knutepunkter til sentrale møteplasser slik at folks transportbehov reduseres.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under helgens landsmøte vedtok Venstre politikk som omhandler fremtidsrettet utvikling av hele Norge. Venstre vil utvide byvekstordningen til å omfatte flere byområder. 

Byvekstavtalene er en ordning hvor byområder inngår avtaler med staten om å tilrettelegge for økt satsing på gange-, sykkel- og kollektivtransport. Belønningen vil være å ta del i årlige millionbeløp fra staten.

Venstre har programfestet og jobbet i flere år for å innlemme Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) som Norges femte største byområde, i denne avtalen.

Kollektivtransport er en fellesskapsløsning og en viktig del av løsningen på klimautfordringene våre. Og Venstre vil ha en stor satsning på kollektivtilbudet i og mellom byer og tettsteder over hele landet, også Tønsberg.
Det må alltid være enkelt og billig å velge miljøvennlig transport i hverdagen.


Vi vil ha økt fokus på gående, syklende og kollektivtrafikk. Vi vil ha en byplanlegging som utvikler knutepunkter til sentrale møteplasser slik at folks transportbehov reduseres.

Vi vil at kollektivreisende alltid skal kunne finne en tilgjengelig bysykkel om man går av tog/buss ved de store kollektivknutepunktene.

Sistnevnte klinger godt i øret til en fra Vestfold – og en fra Tønsberg. Vårt fylke har mange idylliske byer og tettsteder, men økt biltrafikk gir raskt utslag på luftkvaliteten, som ikke er like idyllisk.
 

Les også

Vet du svaret? Dette koster bussen

Vi gjør det vi kan lokalt og i fylket. Vi jobber for bysykler i Tønsberg, og nylig gjorde fylkeskommunen det gratis for alle opp til 6 år å reise med buss i tillegg til at prisen på ungdomskort ble redusert med 50 kroner måneden.

Men en fremtidig byvekstavtale som Venstre mener det er naturlig at må favne flere mellomstore byområder – vil dette gi utrolige muligheter for å sikre at veksten i trafikk tas med gange, sykkel og kollektiv i Tønsbergområdet. Se bare hva Grenlandsområdet har fått til på med sin byvekstavtale med en eventyrlig vekst i antall kollektivreisende.

Og vi trenger at flere går, sykler og tar bussen! Det er bra for alle å ha flere syklende, hyppigere bussavganger, mindre utslipp, bedre luft og bedre helse.

Tønsberg er en liten by i verdenssammenheng, men vi har også et ansvar for å kutte utslipp og velge klimavennlige transportløsninger. Da er det vår jobb som politikere å gjøre det så enkelt som mulig for folk å legge til rette for alternativer til privatbil – og derfor sier vi et entydig ja ti et enda bedre busstilbud!

Kommentarer til denne saken