15. februar i år skal fylkestinget ta stilling til om arbeidet med å bygge opp et nytt og sterkt fylke skal settes i full revers. Det argumenteres med at avstanden mellom fylke og kommune har blitt større og mer byråkratisk, samt at det også har gått ut over tjenestene som leveres.

Så hvilke negative endringer har innbyggerne og lokalpolitikerne merket siden ekteskapet ble inngått januar 2020? Trolig svært lite.

Skolene ligger der de ligger og blir videreutviklet.

Veiadministrasjon har blitt styrket ved at tidligere ansatte i Statens Vegvesen nå arbeider med fylkesveiene våre som en del av fylkesadministrasjonen.

Det er ikke gjennomført kutt i kollektivtilbudet og de over 4.000 ansatte i organisasjonen i fylket har tross 21 av 24 måneder i Korona-vakuum klart å levere gode tjenester.

Nei, to års ekteskap er ikke lang tid, men likevel har Vedum & Co fått hastverk med å reversere regionreformen. For det er vel det som er tilfelle siden søknadsfristen for oppløsing av regionreformens Stortingsvedtak har blitt flyttet fram, fra opprinnelig 1. juli til 1. mars. Her skal det ikke brukes tid på debatt eller evaluering!

Reverseringspenger til satsing

Senterpartiet kritiserte Solberg-regjeringen for et hastverksarbeid med å lande det Norgeskartet vi har i dag. Da blir det «rart» å se på at Sp i regjering haster enda mer av gårde, for av alle ting, å få skrudd tiden tilbake.

Og vi kan visstnok alle senke skuldrene ifølge Vedum, for regningen ved en reversering vil han at vi alle skal ta. Men med hvilke penger? Jo, statlige midler (les skattekroner) som heller burde vært benyttet til å videreutvikle det nye regionale nivået. Der hvor den forrige regjeringen sviktet med å tildele nye statlige oppgaver til et folkevalgt regionalt nivå, burde heller «reverseringspengene» blitt benyttet til en satsing på videre utvikling av nye sterkere fylkeskommuner.

Venstre i vårt fylke heiet absolutt ikke på det Norgeskartet vi fikk etter Solberg-regjeringens regionreform. Men nå foreligger vedtaket, og aldri har vel reverseringspolitikk gitt mulighet for framskritt. Tvert imot.

Se framover

I stedet for å bygge opp sterkere kompetansemiljøer, så mener altså SP at «alt var bedre før» og at man best møter fremtiden med å kjøre i revers!

En sterkere samlet fylkeskommune vil derimot bety at innovasjon og næringsliv møter en bedre sparringspartner og utviklingsaktør. Fylket vil kunne markere seg enda tydeligere i den nasjonale kampen om arbeidsplasser og etablering av et attraktivt næringsliv.

Det hevdes av de som vil ha skilsmisse, at det bare er å lukke dagens dør og gå tilbake til slik det var. Det er ikke slik i virkeligheten! Organisasjonene til de to tidligere fylkeskommunene eksisterer ikke lenger. Mye har skjedd ved regionreformen og to helt nye organisasjoner må derfor på nytt etableres.

Dette har en anslått prislapp på 100 millioner pluss. Vi har tidligere brukt et nesten like stort beløp på å etablere det nye fylket. Skal vi virkelig bruke hundrevis av millioner skattekroner på å få tilbake fortiden? Hva oppnår vi egentlig for disse pengene? En periode over flere år med to nye organisasjoner som skal bruke all sin tid og krefter på igjen å bygge opp noe nytt (egentlig gammelt)? Det må da være bedre å se framover og forene økonomi og krefter på en videreutvikling til det beste for alle innbyggere og næringsliv i vårt nye fylke?

Det mener i alle fall vi i Venstre!

Venstre har aldri hatt sansen for reverseringstiltak. Vi tror på videreutvikling og på mulighetene som ligger der framme, nettopp som et resultat av et sterkt og framtidsrettet fylke!