Det er et tap for norsk politikk at en kapasitet som Une Bastholm gir seg som leder av MDG. Begrunnelsen til at Bastholm går av er et tankekors. Et partilederverv er noe helt unikt krevende, og vi har stor forståelse for skvisen hun har stått i. Men avgangen er en viktig påminnelse om at vi må gjøre det mulig for småbarnsmødre ikke bare å være leder av et politisk parti, men å delta i politikken, både lokalt og nasjonalt. Dette er et ansvar hvert parti må ta. Det er ikke alltid like enkelt, med kveldsmøter og ettermiddagsmøter, samt forpliktelser ofte ved siden av annet arbeid.

Det er utrolig imponerende å se alle småbarnsforeldre som har jobb og påtar seg verv i lokalpolitikken. Vi vet at det koster. Men vi må ikke glemme at småbarnsforeldres deltakelse er en viktig del av demokratiet, for at det skal være representativt. Og vi skal ikke svartmale heller, vi mener det går an å kombinere, og det har blitt mye bedre de siste årene.

LES OGSÅ: Her har de akkurat fått flertall for forslaget sitt: – Jeg ble helt rørt

Dårligere sjanser for kvinner

Når kvinnelige politikere får barn, faller sannsynligheten for å bli valgt dobbelt så mye som for menn i tilsvarende situasjon. Sannsynligheten for å få lederposisjoner i kommunestyret faller også markant for kvinner relativt til sammenlignbare menn. BI har nylig gjennomført en studie som undersøker hvorvidt barn er en karrierebrems i politikken. I undersøkelsen har de spurt samtlige kvinner og menn som på 2000-tallet stilte på en liste i et kommunestyrevalg og deretter ble foreldre for første gang. De fant betydelige forskjeller mellom kjønnene.

LES OGSÅ: Færder-politikerne vil ha småbarnsforeldre med i kommunestyret: – Det krever endringer

Både partiene og kommunestyrer og fylkesting må ta ansvar for å tilrettelegge for at alle kan delta i politikken, og at det ikke er møtetidspunkter som ekskluderer småbarnsmødre fra å delta. Om det er dagtid eller kveldstid framfor ettermiddager, eller annet som funker lokalt, vil sikkert variere. Det er interessante tall i forskninga fra BI som vi kan ta tak i for å finne de grepene som skal til for å få bedre representativitet. Særlig nå før man skal få folk til å stille på lister eller ta gjenvalg.

LES OGSÅ: Tidsklemma er et demokratisk problem

Tallene viser oss at det må tilrettelegges mer, og der må alle partiene gjøre sitt. Ikke bare for småbarnsforeldre, men sånn at det går an å delta på lik linje uavhengig av livssituasjon, jobbsituasjon og funksjonsevne. Til deg som er småbarnsmor: glem ikke at din deltakelse er en viktig del av demokratiet, for at det skal være representativt. Vi håper du vil stille til valg i 2023!