Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Hjemseng Brygge - av flere årsaker

Artikkelen er over 1 år gammel

Hjemseng brygge! Det dreier seg om langt mer enn bare bygging av et brakkområde som allerede er bebygget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging og forutsigbarhet i kommunen, og setter også mål for samfunnets utvikling.

Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Den inneholder elementer næringliv og privatpersoner skal forholde seg til. Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplaner styrer hvordan områder og eiendommer kan brukes. For eksempel om og hvor mye det kan bebygges. Reguleringsplanen består av plankart reguleringsbestemmelser, samt planbeskrivelse og nødvendige utredninger. Plankartet og reguleringsbestemmelsene er juridisk bindende.

Så hva gjør man egentlig når man sier nei til utbygging av Hjemseng eller for den sak skyld Borgheim syd - som allerede er planlagt i kommuneplan/arealdeler? Jo, man fjerner troverdighet og forutsigbarhet til kommunen vår. Vi tar bort selve grunnlaget for å ha slike planer i en kommune.

Kommunestyret har selv fastsatt kommunal planstrategi av gjeldende kommuneplan , og kommunestyret har selv vedtatt kommuneplanen - det vil også si kommuneplanens arealdel, jamfør lov. I tillegg har de vedtatt reguleringsplan for området. Skal det virkelig bli slik at vi må fremme forslag om å sette av penger i budsjettene som skal brukes til erstatningsutbetalinger der politikere endrer syn ettersom vindene snur?

Det er tragisk for en kommune at innbyggere ikke kan eller skal ha tillit til verken kommuneplaner eller reguleringsplaner som flertallet av de samme politikerne har sagt ja til og vedtatt for mindre enn ett år siden.

Kommentarer til denne saken