Ja til ny friskole i Tønsberg

Henning Wold

Henning Wold

Av

Høyre ønsker en sterk offentlig skole, men vi sier også ja til et privat supplement.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skagerak International School Tønsberg AS har søkt Utdanningsdirektoratet om å få opprette ny grunnskole (1.-10. trinn) i Tønsberg kommune med inntil 220 elever med oppstart fra høsten 2021. Det tidligere Bystyret i Tønsberg sa ja til denne skolen allerede i juni 2019 med et flertall bestående av Høyre, Venstre, MDG og Frp. Denne første søknaden ble imidlertid avslått av Utdanningsdirektoratet da den ikke tilfredsstilte friskolelovens minstekrav. Nå kommer derfor saken igjen til behandling, og den skal opp i kommunestyret 19. mai. Rådmannen i Tønsberg er fortsatt positiv til etablering av denne skolen.

Høyre ønsker en sterk offentlig skole, men vi sier også ja til et privat supplement. Vi ser at friskoler skaper sunn konkurranse og bidrar til at både offentlige og private skoler strekker seg for å bli mer attraktive og bedre. I tillegg vil friskoler gi foreldre og elever reelle valgmuligheter. Per i dag går omtrent 93 % av elevene i Tønsberg kommune i den offentlige skolen, og de øvrige elevene fordeler seg på tre kristne friskoler, Wang Ung, Tønsberg Montessori skole og noen elever går på skole i annen kommune.

Skagerak International School vil representere et nytt konsept for Tønsberg. Her vil for eksempel all undervisning foregå på engelsk, og man vil drive etter en internasjonal læreplan, International Baccalaureate (IB), som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Denne skolen vil utvilsomt være viktig for Tønsberg kommune på flere måter. Den vil være et naturlig valg for engelskspråklige familier, og den vil kunne forsterke kommunens næringsattraktivitet. Og gjennom globaliseringen, som riktignok er satt noe på pause på grunn av koronasituasjonen, så har vi sett at viktige arbeidsplasser som SiV, DSB og Nokas får stadig flere internasjonale tilknytninger.

Skoleeierne har for øvrig inngått en opsjonsavtale med Kaldnes AS om leie av to etasjer i den tradisjonsrike Slottsfjellskolen. Og det vil nok glede mange å se elever igjen strømme til dette flotte området av byen.

Høyre frykter at den nye posisjonen i Tønsberg sammen med SV og Rødt vil stemme imot etablering av denne nye skolen. Det at Ap, SV og Rødt er negative til friskoler, er en kjent sak, men at partier som KrF, MDG og Sp trolig også er imot denne skolen, er skuffende. Argumentene som trolig vil bli benyttet, er av økonomisk art, gitt kommunens vanskelige situasjon. Og det er riktig at kommunen vil miste inntekter i form av trekk i rammetilskuddet per elev, men på den annen side så er det mye som taler for at denne skoleetableringen på sikt vil bidra til å skape nye arbeidsplasser som vil generere skatteinntekter og gjøre Tønsberg til en enda mer attraktiv kommune å etablere seg i. Og tenk om en etablering av denne skolen vil føre til at kommunen kan utsette bygging av nye skoler i pressområdene? I så fall vil det gi kommunen et betydelig økonomisk pusterom i en krevende tid. Og man skal heller ikke se bort fra at elever fra nabokommunene vil søke seg til denne skolen.

Høyre håper og tror at Utdanningsdirektoratet denne gangen vil godkjenne søknaden til Skagerak International School. I fremtiden så vil det utvilsomt bli en forsterket konkurranse om å tiltrekke seg den riktige kompetansen til vår region, og denne type skole vil åpenbart være en styrke og et viktig konkurransefortrinn for vår kommune.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags